Ogólne informacje

 1. absteppen
 2. absteppend
 3. abgesteppt
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. steppe ab
 2. steppst ab
 3. steppt ab
 4. steppen ab
 5. steppt ab
 6. steppen ab
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. steppte ab
 2. stepptest ab
 3. steppte ab
 4. steppten ab
 5. stepptet ab
 6. steppten ab
Czas przeszły
 1. habe abgesteppt
 2. hast abgesteppt
 3. hat abgesteppt
 4. haben abgesteppt
 5. habt abgesteppt
 6. haben abgesteppt
Czas zaprzeszły
 1. hatte abgesteppt
 2. hattest abgesteppt
 3. hatte abgesteppt
 4. hatten abgesteppt
 5. hattet abgesteppt
 6. hatten abgesteppt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde absteppen
 2. wirst absteppen
 3. wird absteppen
 4. werden absteppen
 5. werdet absteppen
 6. werden absteppen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde abgesteppt haben
 2. wirst abgesteppt haben
 3. wird abgesteppt haben
 4. werden abgesteppt haben
 5. werdet abgesteppt haben
 6. werden abgesteppt haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. steppe ab
 2. steppest ab
 3. steppe ab
 4. steppen ab
 5. steppet ab
 6. steppen ab
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. steppte ab
 2. stepptest ab
 3. steppte ab
 4. steppten ab
 5. stepptet ab
 6. steppten ab
Czas przeszły
 1. habe abgesteppt
 2. habest abgesteppt
 3. habe abgesteppt
 4. haben abgesteppt
 5. habet abgesteppt
 6. haben abgesteppt
Czas zaprzeszły
 1. hätte abgesteppt
 2. hättest abgesteppt
 3. hätte abgesteppt
 4. hätten abgesteppt
 5. hättet abgesteppt
 6. hatten abgesteppt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde absteppen
 2. würdest absteppen
 3. würde absteppen
 4. würden absteppen
 5. würdet absteppen
 6. würden absteppen
Czas przeszły
 1. werde abgesteppt haben
 2. wirst abgesteppt haben
 3. wird abgesteppt haben
 4. werden abgesteppt haben
 5. werdet abgesteppt haben
 6. werden abgesteppt haben

Tryb rozkazujący

 1. steppe ab
 2. -
 3. -
 4. -