Ogólne informacje

 1. ergänzen
 2. ergänzend
 3. ergänzt
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. ergänze
 2. ergänzt
 3. ergänzt
 4. ergänzen
 5. ergänzt
 6. ergänzen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ergänzte
 2. ergänztest
 3. ergänzte
 4. ergänzten
 5. ergänztet
 6. ergänzten
Czas przeszły
 1. habe ergänzt
 2. hast ergänzt
 3. hat ergänzt
 4. haben ergänzt
 5. habt ergänzt
 6. haben ergänzt
Czas zaprzeszły
 1. hatte ergänzt
 2. hattest ergänzt
 3. hatte ergänzt
 4. hatten ergänzt
 5. hattet ergänzt
 6. hatten ergänzt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde ergänzen
 2. wirst ergänzen
 3. wird ergänzen
 4. werden ergänzen
 5. werdet ergänzen
 6. werden ergänzen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde ergänzt haben
 2. wirst ergänzt haben
 3. wird ergänzt haben
 4. werden ergänzt haben
 5. werdet ergänzt haben
 6. werden ergänzt haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. ergänze
 2. ergänzest
 3. ergänze
 4. ergänzen
 5. ergänzet
 6. ergänzen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ergänzte
 2. ergänztest
 3. ergänzte
 4. ergänzten
 5. ergänztet
 6. ergänzten
Czas przeszły
 1. habe ergänzt
 2. habest ergänzt
 3. habe ergänzt
 4. haben ergänzt
 5. habet ergänzt
 6. haben ergänzt
Czas zaprzeszły
 1. hätte ergänzt
 2. hättest ergänzt
 3. hätte ergänzt
 4. hätten ergänzt
 5. hättet ergänzt
 6. hatten ergänzt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde ergänzen
 2. würdest ergänzen
 3. würde ergänzen
 4. würden ergänzen
 5. würdet ergänzen
 6. würden ergänzen
Czas przeszły
 1. werde ergänzt haben
 2. wirst ergänzt haben
 3. wird ergänzt haben
 4. werden ergänzt haben
 5. werdet ergänzt haben
 6. werden ergänzt haben

Tryb rozkazujący

 1. ergänze
 2. -
 3. -
 4. -