Ogólne informacje

 1. verrechnen
 2. verrechnend
 3. verrechnet
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. verrechne
 2. verrechnest
 3. verrechnet
 4. verrechnen
 5. verrechnet
 6. verrechnen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. verrechnete
 2. verrechnetest
 3. verrechnete
 4. verrechneten
 5. verrechnetet
 6. verrechneten
Czas przeszły
 1. habe verrechnet
 2. hast verrechnet
 3. hat verrechnet
 4. haben verrechnet
 5. habt verrechnet
 6. haben verrechnet
Czas zaprzeszły
 1. hatte verrechnet
 2. hattest verrechnet
 3. hatte verrechnet
 4. hatten verrechnet
 5. hattet verrechnet
 6. hatten verrechnet
Czas przyszły Futur 1
 1. werde verrechnen
 2. wirst verrechnen
 3. wird verrechnen
 4. werden verrechnen
 5. werdet verrechnen
 6. werden verrechnen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde verrechnet haben
 2. wirst verrechnet haben
 3. wird verrechnet haben
 4. werden verrechnet haben
 5. werdet verrechnet haben
 6. werden verrechnet haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. verrechne
 2. verrechnest
 3. verrechne
 4. verrechnen
 5. verrechnet
 6. verrechnen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. verrechnete
 2. verrechnetest
 3. verrechnete
 4. verrechneten
 5. verrechnetet
 6. verrechneten
Czas przeszły
 1. habe verrechnet
 2. habest verrechnet
 3. habe verrechnet
 4. haben verrechnet
 5. habet verrechnet
 6. haben verrechnet
Czas zaprzeszły
 1. hätte verrechnet
 2. hättest verrechnet
 3. hätte verrechnet
 4. hätten verrechnet
 5. hättet verrechnet
 6. hatten verrechnet
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde verrechnen
 2. würdest verrechnen
 3. würde verrechnen
 4. würden verrechnen
 5. würdet verrechnen
 6. würden verrechnen
Czas przeszły
 1. werde verrechnet haben
 2. wirst verrechnet haben
 3. wird verrechnet haben
 4. werden verrechnet haben
 5. werdet verrechnet haben
 6. werden verrechnet haben

Tryb rozkazujący

 1. verrechne
 2. -
 3. verrechnet
 4. -