Ogólne informacje

 1. abgesondert

Stopniowanie przymiotnika

 1. abgesondert
 2. abgesonderter
 3. abgesondertsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der abgesonderte
 2. des abgesonderten
 3. dem abgesonderten
 4. den abgesonderten
female
 1. die abgesonderte
 2. der abgesonderte
 3. der abgesonderten
 4. die abgesonderten
neuter
 1. das abgesonderte
 2. des abgesonderte
 3. dem abgesonderten
 4. das abgesonderten
liczba mnoga
 1. die abgesonderten
 2. der abgesonderten
 3. den abgesonderten
 4. die abgesonderten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein abgesonderter
 2. eines abgesonderten
 3. einem abgesondertem
 4. einen abgesonderten
female
 1. eine abgesonderte
 2. einer abgesonderte
 3. einer abgesonderter
 4. eine abgesonderter
neuter
 1. ein abgesondertes
 2. eines abgesondertes
 3. einem abgesondertem
 4. ein abgesonderten
liczba mnoga
 1. - abgesonderte
 2. - abgesonderte
 3. - abgesonderten
 4. - abgesonderter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. abgesonderter
 2. abgesonderten
 3. abgesonderten
 4. abgesonderten
female
 1. abgesonderte
 2. abgesonderte
 3. abgesonderten
 4. abgesonderten
neuter
 1. abgesondertes
 2. abgesondertes
 3. abgesonderten
 4. abgesonderten
liczba mnoga
 1. abgesonderten
 2. abgesonderten
 3. abgesonderten
 4. abgesonderten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der abgesonderte
 2. des abgesonderten
 3. dem abgesonderten
 4. den abgesonderten
female
 1. die abgesonderte
 2. der abgesonderte
 3. der abgesonderten
 4. die abgesonderten
neuter
 1. das abgesonderte
 2. des abgesonderte
 3. dem abgesonderten
 4. das abgesonderten
liczba mnoga
 1. die abgesonderten
 2. der abgesonderten
 3. den abgesonderten
 4. die abgesonderten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein abgesonderter
 2. eines abgesonderten
 3. einem abgesondertem
 4. einen abgesonderten
female
 1. eine abgesonderte
 2. einer abgesonderte
 3. einer abgesonderter
 4. eine abgesonderter
neuter
 1. ein abgesondertes
 2. eines abgesondertes
 3. einem abgesondertem
 4. ein abgesonderten
liczba mnoga
 1. keine abgesonderte
 2. keiner abgesonderte
 3. keinen abgesonderten
 4. keine abgesonderter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. abgesonderter
 2. abgesonderten
 3. abgesonderten
 4. abgesonderten
female
 1. abgesonderte
 2. abgesonderte
 3. abgesonderten
 4. abgesonderten
neuter
 1. abgesondertes
 2. abgesondertes
 3. abgesonderten
 4. abgesonderten
liczba mnoga
 1. abgesonderten
 2. abgesonderten
 3. abgesonderten
 4. abgesonderten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der abgesonderteste
 2. des abgesondertesten
 3. dem abgesondertesten
 4. den abgesondertesten
female
 1. die abgesonderteste
 2. der abgesonderteste
 3. der abgesondertesten
 4. die abgesondertesten
neuter
 1. das abgesonderteste
 2. des abgesonderteste
 3. dem abgesondertesten
 4. das abgesondertesten
liczba mnoga
 1. die abgesondertesten
 2. der abgesondertesten
 3. den abgesondertesten
 4. die abgesondertesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein abgesondertester
 2. eines abgesondertesten
 3. einem abgesondertestem
 4. einen abgesondertesten
female
 1. eine abgesonderteste
 2. einer abgesonderteste
 3. einer abgesondertester
 4. eine abgesondertester
neuter
 1. ein abgesondertestes
 2. eines abgesondertestes
 3. einem abgesondertestem
 4. ein abgesondertesten
liczba mnoga
 1. keine abgesonderteste
 2. keiner abgesonderteste
 3. keinen abgesondertesten
 4. keine abgesondertester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. abgesondertester
 2. abgesondertesten
 3. abgesondertesten
 4. abgesondertesten
female
 1. abgesonderteste
 2. abgesonderteste
 3. abgesondertesten
 4. abgesondertesten
neuter
 1. abgesondertestes
 2. abgesondertestes
 3. abgesondertesten
 4. abgesondertesten
liczba mnoga
 1. abgesondertesten
 2. abgesondertesten
 3. abgesondertesten
 4. abgesondertesten