Ogólne informacje

 1. stricken
 2. strickend
 3. gestrickt
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. stricke
 2. strickst
 3. strickt
 4. stricken
 5. strickt
 6. stricken
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. strickte
 2. stricktest
 3. strickte
 4. strickten
 5. stricktet
 6. strickten
Czas przeszły
 1. habe gestrickt
 2. hast gestrickt
 3. hat gestrickt
 4. haben gestrickt
 5. habt gestrickt
 6. haben gestrickt
Czas zaprzeszły
 1. hatte gestrickt
 2. hattest gestrickt
 3. hatte gestrickt
 4. hatten gestrickt
 5. hattet gestrickt
 6. hatten gestrickt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde stricken
 2. wirst stricken
 3. wird stricken
 4. werden stricken
 5. werdet stricken
 6. werden stricken
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gestrickt haben
 2. wirst gestrickt haben
 3. wird gestrickt haben
 4. werden gestrickt haben
 5. werdet gestrickt haben
 6. werden gestrickt haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. stricke
 2. strickest
 3. stricke
 4. stricken
 5. stricket
 6. stricken
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. strickte
 2. stricktest
 3. strickte
 4. strickten
 5. stricktet
 6. strickten
Czas przeszły
 1. habe gestrickt
 2. habest gestrickt
 3. habe gestrickt
 4. haben gestrickt
 5. habet gestrickt
 6. haben gestrickt
Czas zaprzeszły
 1. hätte gestrickt
 2. hättest gestrickt
 3. hätte gestrickt
 4. hätten gestrickt
 5. hättet gestrickt
 6. hatten gestrickt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde stricken
 2. würdest stricken
 3. würde stricken
 4. würden stricken
 5. würdet stricken
 6. würden stricken
Czas przeszły
 1. werde gestrickt haben
 2. wirst gestrickt haben
 3. wird gestrickt haben
 4. werden gestrickt haben
 5. werdet gestrickt haben
 6. werden gestrickt haben

Tryb rozkazujący

 1. stricke
 2. -
 3. strickt
 4. -