Ogólne informacje

 1. obmawiać
 2. obmawiać
 3. ndk
 4. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. obmawiam
 2. obmawiasz
 3. obmawia
 4. obmawia
 5. obmawia
 6. obmawiamy
 7. obmawiacie
 8. obmawiają

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. obmawiałem
 2. obmawiałeś
 3. obmawiał
 4. obmawiała
 5. obmawiało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. obmawialiśmy
 2. obmawialiście
 3. obmawiali
Liczba mnoga żeńska
 1. obmawiałyśmy
 2. obmawiałyście
 3. obmawiały

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę obmawiał
 2. będziesz obmawiał
 3. będzie obmawiał
 4. będzie obmawiała
 5. będzie obmawiało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy obmawiali
 2. będziecie obmawiali
 3. będą obmawiali
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy obmawiały
 2. będziecie obmawiały
 3. będą obmawiały

Tryb rozkazujący

 1. obmawiaj
 2. obmawia
 3. obmawiajmy
 4. obmawiajcie
 5. obmawiają

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. obmawiałbym
 2. obmawiałbyś
 3. obmawiałby
 4. obmawiałaby
 5. obmawiałoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. obmawialibyśmy
 2. obmawialibyście
 3. obmawialiby
Liczba mnoga żeńska
 1. obmawiałybyśmy
 2. obmawiałybyście
 3. obmawiałyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. obmawiano
Imiesłów
 1. obmawiający
 2. obmawiany
 3. obmawiając
 4. -
Rzeczownik odsłowny
 1. obmawianie
Żeński przeszły
 1. obmawiałam
 2. obmawiałaś
Żeński przyszły
 1. obmawiała
 2. obmawiała
Żeński przypuszczający
 1. obmawiałabym
 2. obmawiałabyś