Ogólne informacje

 1. uczestniczyć
 2. uczestniczyć
 3. ndk
 4. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. uczestniczę
 2. uczestniczysz
 3. uczestniczy
 4. uczestniczy
 5. uczestniczy
 6. uczestniczymy
 7. uczestniczycie
 8. uczestniczą

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. uczestniczyłem
 2. uczestniczyłeś
 3. uczestniczył
 4. uczestniczyła
 5. uczestniczyło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. uczestniczyliśmy
 2. uczestniczyliście
 3. uczestniczyli
Liczba mnoga żeńska
 1. uczestniczyłyśmy
 2. uczestniczyłyście
 3. uczestniczyły

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę uczestniczył
 2. będziesz uczestniczył
 3. będzie uczestniczył
 4. będzie uczestniczyła
 5. będzie uczestniczyło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy uczestniczyli
 2. będziecie uczestniczyli
 3. będą uczestniczyli
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy uczestniczyły
 2. będziecie uczestniczyły
 3. będą uczestniczyły

Tryb rozkazujący

 1. uczestnicz
 2. uczestniczy
 3. uczestniczmy
 4. uczestniczcie
 5. uczestniczą

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. uczestniczyłbym
 2. uczestniczyłbyś
 3. uczestniczyłby
 4. uczestniczyłaby
 5. uczestniczyłoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. uczestniczylibyśmy
 2. uczestniczylibyście
 3. uczestniczyliby
Liczba mnoga żeńska
 1. uczestniczyłybyśmy
 2. uczestniczyłybyście
 3. uczestniczyłyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. uczestniczono
Imiesłów
 1. uczestniczący
 2. -
 3. uczestnicząc
 4. -
Rzeczownik odsłowny
 1. uczestniczenie
Żeński przeszły
 1. uczestniczyłam
 2. uczestniczyłaś
Żeński przyszły
 1. uczestniczyła
 2. uczestniczyła
Żeński przypuszczający
 1. uczestniczyłabym
 2. uczestniczyłabyś