Ogólne informacje

 1. oglądać
 2. oglądać
 3. ndk
 4. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. oglądam
 2. oglądasz
 3. ogląda
 4. ogląda
 5. ogląda
 6. oglądamy
 7. oglądacie
 8. oglądają

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. oglądałem
 2. oglądałeś
 3. oglądał
 4. oglądała
 5. oglądało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. oglądaliśmy
 2. oglądaliście
 3. oglądali
Liczba mnoga żeńska
 1. oglądałyśmy
 2. oglądałyście
 3. oglądały

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę oglądał
 2. będziesz oglądał
 3. będzie oglądał
 4. będzie oglądała
 5. będzie oglądało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy oglądali
 2. będziecie oglądali
 3. będą oglądali
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy oglądały
 2. będziecie oglądały
 3. będą oglądały

Tryb rozkazujący

 1. oglądaj
 2. ogląda
 3. oglądajmy
 4. oglądajcie
 5. oglądają

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. oglądałbym
 2. oglądałbyś
 3. oglądałby
 4. oglądałaby
 5. oglądałoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. oglądalibyśmy
 2. oglądalibyście
 3. oglądaliby
Liczba mnoga żeńska
 1. oglądałybyśmy
 2. oglądałybyście
 3. oglądałyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. oglądano
Imiesłów
 1. oglądający
 2. oglądany
 3. oglądając
 4. -
Rzeczownik odsłowny
 1. oglądanie
Żeński przeszły
 1. oglądałam
 2. oglądałaś
Żeński przyszły
 1. oglądała
 2. oglądała
Żeński przypuszczający
 1. oglądałabym
 2. oglądałabyś