Ogólne informacje

 1. dolmetschen
 2. dolmetschend
 3. gedolmetscht
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. dolmetsche
 2. dolmetscht
 3. dolmetscht
 4. dolmetschen
 5. dolmetscht
 6. dolmetschen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. dolmetschte
 2. dolmetschtest
 3. dolmetschte
 4. dolmetschten
 5. dolmetschtet
 6. dolmetschten
Czas przeszły
 1. habe gedolmetscht
 2. hast gedolmetscht
 3. hat gedolmetscht
 4. haben gedolmetscht
 5. habt gedolmetscht
 6. haben gedolmetscht
Czas zaprzeszły
 1. hatte gedolmetscht
 2. hattest gedolmetscht
 3. hatte gedolmetscht
 4. hatten gedolmetscht
 5. hattet gedolmetscht
 6. hatten gedolmetscht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde dolmetschen
 2. wirst dolmetschen
 3. wird dolmetschen
 4. werden dolmetschen
 5. werdet dolmetschen
 6. werden dolmetschen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gedolmetscht haben
 2. wirst gedolmetscht haben
 3. wird gedolmetscht haben
 4. werden gedolmetscht haben
 5. werdet gedolmetscht haben
 6. werden gedolmetscht haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. dolmetsche
 2. dolmetschest
 3. dolmetsche
 4. dolmetschen
 5. dolmetschet
 6. dolmetschen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. dolmetschte
 2. dolmetschtest
 3. dolmetschte
 4. dolmetschten
 5. dolmetschtet
 6. dolmetschten
Czas przeszły
 1. habe gedolmetscht
 2. habest gedolmetscht
 3. habe gedolmetscht
 4. haben gedolmetscht
 5. habet gedolmetscht
 6. haben gedolmetscht
Czas zaprzeszły
 1. hätte gedolmetscht
 2. hättest gedolmetscht
 3. hätte gedolmetscht
 4. hätten gedolmetscht
 5. hättet gedolmetscht
 6. hatten gedolmetscht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde dolmetschen
 2. würdest dolmetschen
 3. würde dolmetschen
 4. würden dolmetschen
 5. würdet dolmetschen
 6. würden dolmetschen
Czas przeszły
 1. werde gedolmetscht haben
 2. wirst gedolmetscht haben
 3. wird gedolmetscht haben
 4. werden gedolmetscht haben
 5. werdet gedolmetscht haben
 6. werden gedolmetscht haben

Tryb rozkazujący

 1. dolmetsche
 2. -
 3. dolmetscht
 4. -