Wyniki wyszukiwania Niemiecko-Polski

  • nach (adverb, Niemiecki)
  • nach (przyimek, Niemiecki)
    • do do  (przyimek, Polski)
  • nachfliegen (czasownik, Niemiecki)