Ogólne informacje

 1. hingehen
 2. hingehend
 3. hingegangen
 4. sein

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. gehe hin
 2. gehst hin
 3. geht hin
 4. gehen hin
 5. geht hin
 6. gehen hin
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ging hin
 2. gingst hin
 3. ging hin
 4. gingen hin
 5. gingt hin
 6. gingen hin
Czas przeszły
 1. bin hingegangen
 2. bist hingegangen
 3. ist hingegangen
 4. sind hingegangen
 5. seid hingegangen
 6. sind hingegangen
Czas zaprzeszły
 1. war hingegangen
 2. warst hingegangen
 3. war hingegangen
 4. waren hingegangen
 5. wart hingegangen
 6. waren hingegangen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde hingehen
 2. wirst hingehen
 3. wird hingehen
 4. werden hingehen
 5. werdet hingehen
 6. werden hingehen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde hingegangen sein
 2. wirst hingegangen sein
 3. wird hingegangen sein
 4. werden hingegangen sein
 5. werdet hingegangen sein
 6. werden hingegangen sein

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. gehe hin
 2. gehest hin
 3. gehe hin
 4. gehen hin
 5. gehet hin
 6. gehen hin
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ginge hin
 2. gingest hin
 3. ginge hin
 4. gingen hin
 5. ginget hin
 6. gingen hin
Czas przeszły
 1. sei hingegangen
 2. seiest hingegangen
 3. sei hingegangen
 4. seien hingegangen
 5. seiet hingegangen
 6. seien hingegangen
Czas zaprzeszły
 1. wäre hingegangen
 2. wärest hingegangen
 3. wäre hingegangen
 4. wären hingegangen
 5. wäret hingegangen
 6. waren hingegangen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - sein
 2. werdest - sein
 3. werde - sein
 4. werden - sein
 5. werdet - sein
 6. werden - sein

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde hingehen
 2. würdest hingehen
 3. würde hingehen
 4. würden hingehen
 5. würdet hingehen
 6. würden hingehen
Czas przeszły
 1. werde hingegangen sein
 2. wirst hingegangen sein
 3. wird hingegangen sein
 4. werden hingegangen sein
 5. werdet hingegangen sein
 6. werden hingegangen sein

Tryb rozkazujący

 1. gehe hin
 2. -
 3. geht hin
 4. -