Ogólne informacje

  1. Rauferei

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Rauferei
  2. der Rauferei
  3. der Rauferei
  4. die Rauferei
liczba mnoga
  1. die Raufereien
  2. der Raufereien
  3. den Raufereien
  4. die Raufereien