Ogólne informacje

 1. reißen
 2. reißend
 3. gerissen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. reiße
 2. reißt
 3. reißt
 4. reißen
 5. reißt
 6. reißen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. riß
 2. rissest
 3. riß
 4. rissen
 5. risset
 6. rissen
Czas przeszły
 1. habe gerissen
 2. hast gerissen
 3. hat gerissen
 4. haben gerissen
 5. habt gerissen
 6. haben gerissen
Czas zaprzeszły
 1. hatte gerissen
 2. hattest gerissen
 3. hatte gerissen
 4. hatten gerissen
 5. hattet gerissen
 6. hatten gerissen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde reißen
 2. wirst reißen
 3. wird reißen
 4. werden reißen
 5. werdet reißen
 6. werden reißen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gerissen haben
 2. wirst gerissen haben
 3. wird gerissen haben
 4. werden gerissen haben
 5. werdet gerissen haben
 6. werden gerissen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. reiße
 2. reißest
 3. reiße
 4. reißen
 5. reißet
 6. reißen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. risse
 2. rissest
 3. risse
 4. rissen
 5. risset
 6. rissen
Czas przeszły
 1. habe gerissen
 2. habest gerissen
 3. habe gerissen
 4. haben gerissen
 5. habet gerissen
 6. haben gerissen
Czas zaprzeszły
 1. hätte gerissen
 2. hättest gerissen
 3. hätte gerissen
 4. hätten gerissen
 5. hättet gerissen
 6. hatten gerissen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde reißen
 2. würdest reißen
 3. würde reißen
 4. würden reißen
 5. würdet reißen
 6. würden reißen
Czas przeszły
 1. werde gerissen haben
 2. wirst gerissen haben
 3. wird gerissen haben
 4. werden gerissen haben
 5. werdet gerissen haben
 6. werden gerissen haben

Tryb rozkazujący

 1. reiße
 2. -
 3. reißet
 4. -