Ogólne informacje

 1. uroda

Deklinacja

liczba pojedyncza
 1. uroda
 2. urodi
 3. urodi
 4. urodę
 5. urodą
 6. urodi
 7. urodo
liczba mnoga
 1. urody
 2. urodi
 3. urodom
 4. urody
 5. urodami
 6. urodach
 7. urode