Ogólne informacje

  1. Schwung

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Schwung
  2. der Schwung
  3. der Schwung
  4. die Schwung
liczba mnoga
  1. die Schwungen
  2. der Schwungen
  3. den Schwungen
  4. die Schwungen