Ogólne informacje

 1. zureden
 2. zuredend
 3. zugeredet
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. rede zu
 2. redest zu
 3. redet zu
 4. reden zu
 5. redet zu
 6. reden zu
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. redete zu
 2. redetest zu
 3. redete zu
 4. redeten zu
 5. redetet zu
 6. redeten zu
Czas przeszły
 1. habe zugeredet
 2. hast zugeredet
 3. hat zugeredet
 4. haben zugeredet
 5. habt zugeredet
 6. haben zugeredet
Czas zaprzeszły
 1. hatte zugeredet
 2. hattest zugeredet
 3. hatte zugeredet
 4. hatten zugeredet
 5. hattet zugeredet
 6. hatten zugeredet
Czas przyszły Futur 1
 1. werde zureden
 2. wirst zureden
 3. wird zureden
 4. werden zureden
 5. werdet zureden
 6. werden zureden
Czas przyszły Futur 2
 1. werde zugeredet haben
 2. wirst zugeredet haben
 3. wird zugeredet haben
 4. werden zugeredet haben
 5. werdet zugeredet haben
 6. werden zugeredet haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. rede zu
 2. redest zu
 3. rede zu
 4. reden zu
 5. redet zu
 6. reden zu
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. redete zu
 2. redetest zu
 3. redete zu
 4. redeten zu
 5. redetet zu
 6. redeten zu
Czas przeszły
 1. habe zugeredet
 2. habest zugeredet
 3. habe zugeredet
 4. haben zugeredet
 5. habet zugeredet
 6. haben zugeredet
Czas zaprzeszły
 1. hätte zugeredet
 2. hättest zugeredet
 3. hätte zugeredet
 4. hätten zugeredet
 5. hättet zugeredet
 6. hatten zugeredet
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde zureden
 2. würdest zureden
 3. würde zureden
 4. würden zureden
 5. würdet zureden
 6. würden zureden
Czas przeszły
 1. werde zugeredet haben
 2. wirst zugeredet haben
 3. wird zugeredet haben
 4. werden zugeredet haben
 5. werdet zugeredet haben
 6. werden zugeredet haben

Tryb rozkazujący

 1. rede zu
 2. -
 3. -
 4. -