Ogólne informacje

 1. vertreten
 2. vertretend
 3. vertreten
 4. sein

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. vertrete
 2. vertrittst
 3. vertritt
 4. vertreten
 5. vertretet
 6. vertreten
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. vertrat
 2. vertrat(e)st
 3. vertrat
 4. vertraten
 5. vertratet
 6. vertraten
Czas przeszły
 1. bin vertreten
 2. bist vertreten
 3. ist vertreten
 4. sind vertreten
 5. seid vertreten
 6. sind vertreten
Czas zaprzeszły
 1. war vertreten
 2. warst vertreten
 3. war vertreten
 4. waren vertreten
 5. wart vertreten
 6. waren vertreten
Czas przyszły Futur 1
 1. werde vertreten
 2. wirst vertreten
 3. wird vertreten
 4. werden vertreten
 5. werdet vertreten
 6. werden vertreten
Czas przyszły Futur 2
 1. werde vertreten sein
 2. wirst vertreten sein
 3. wird vertreten sein
 4. werden vertreten sein
 5. werdet vertreten sein
 6. werden vertreten sein

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. vertrete
 2. vertretest
 3. vertrete
 4. vertreten
 5. vertretet
 6. vertreten
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. verträte
 2. verträtest
 3. verträte
 4. verträten
 5. verträtet
 6. verträten
Czas przeszły
 1. sei vertreten
 2. seiest vertreten
 3. sei vertreten
 4. seien vertreten
 5. seiet vertreten
 6. seien vertreten
Czas zaprzeszły
 1. wäre vertreten
 2. wärest vertreten
 3. wäre vertreten
 4. wären vertreten
 5. wäret vertreten
 6. waren vertreten
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - sein
 2. werdest - sein
 3. werde - sein
 4. werden - sein
 5. werdet - sein
 6. werden - sein

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde vertreten
 2. würdest vertreten
 3. würde vertreten
 4. würden vertreten
 5. würdet vertreten
 6. würden vertreten
Czas przeszły
 1. werde vertreten sein
 2. wirst vertreten sein
 3. wird vertreten sein
 4. werden vertreten sein
 5. werdet vertreten sein
 6. werden vertreten sein

Tryb rozkazujący

 1. vertritt
 2. -
 3. -
 4. -