Ogólne informacje

 1. zmuszać
 2. zmuszać
 3. ndk
 4. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. zmuszam
 2. zmuszasz
 3. zmusza
 4. zmusza
 5. zmusza
 6. zmuszamy
 7. zmuszacie
 8. zmuszają

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. zmuszałem
 2. zmuszałeś
 3. zmuszał
 4. zmuszała
 5. zmuszało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zmuszaliśmy
 2. zmuszaliście
 3. zmuszali
Liczba mnoga żeńska
 1. zmuszałyśmy
 2. zmuszałyście
 3. zmuszały

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę zmuszał
 2. będziesz zmuszał
 3. będzie zmuszał
 4. będzie zmuszała
 5. będzie zmuszało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy zmuszali
 2. będziecie zmuszali
 3. będą zmuszali
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy zmuszały
 2. będziecie zmuszały
 3. będą zmuszały

Tryb rozkazujący

 1. zmuszaj
 2. zmusza
 3. zmuszajmy
 4. zmuszajcie
 5. zmuszają

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. zmuszałbym
 2. zmuszałbyś
 3. zmuszałby
 4. zmuszałaby
 5. zmuszałoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zmuszalibyśmy
 2. zmuszalibyście
 3. zmuszaliby
Liczba mnoga żeńska
 1. zmuszałybyśmy
 2. zmuszałybyście
 3. zmuszałyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. zmuszano
Imiesłów
 1. zmuszający
 2. zmuszany
 3. zmuszając
 4. -
Rzeczownik odsłowny
 1. zmuszanie
Żeński przeszły
 1. zmuszałam
 2. zmuszałaś
Żeński przyszły
 1. zmuszała
 2. zmuszała
Żeński przypuszczający
 1. zmuszałabym
 2. zmuszałabyś