Ogólne informacje

 1. befreit

Stopniowanie przymiotnika

 1. befreit
 2. befreiter
 3. befreitesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der befreite
 2. des befreiten
 3. dem befreiten
 4. den befreiten
female
 1. die befreite
 2. der befreite
 3. der befreiten
 4. die befreiten
neuter
 1. das befreite
 2. des befreite
 3. dem befreiten
 4. das befreiten
liczba mnoga
 1. die befreiten
 2. der befreiten
 3. den befreiten
 4. die befreiten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein befreiter
 2. eines befreiten
 3. einem befreitem
 4. einen befreiten
female
 1. eine befreite
 2. einer befreite
 3. einer befreiter
 4. eine befreiter
neuter
 1. ein befreites
 2. eines befreites
 3. einem befreitem
 4. ein befreiten
liczba mnoga
 1. - befreite
 2. - befreite
 3. - befreiten
 4. - befreiter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. befreiter
 2. befreiten
 3. befreiten
 4. befreiten
female
 1. befreite
 2. befreite
 3. befreiten
 4. befreiten
neuter
 1. befreites
 2. befreites
 3. befreiten
 4. befreiten
liczba mnoga
 1. befreiten
 2. befreiten
 3. befreiten
 4. befreiten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der befreite
 2. des befreiten
 3. dem befreiten
 4. den befreiten
female
 1. die befreite
 2. der befreite
 3. der befreiten
 4. die befreiten
neuter
 1. das befreite
 2. des befreite
 3. dem befreiten
 4. das befreiten
liczba mnoga
 1. die befreiten
 2. der befreiten
 3. den befreiten
 4. die befreiten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein befreiter
 2. eines befreiten
 3. einem befreitem
 4. einen befreiten
female
 1. eine befreite
 2. einer befreite
 3. einer befreiter
 4. eine befreiter
neuter
 1. ein befreites
 2. eines befreites
 3. einem befreitem
 4. ein befreiten
liczba mnoga
 1. keine befreite
 2. keiner befreite
 3. keinen befreiten
 4. keine befreiter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. befreiter
 2. befreiten
 3. befreiten
 4. befreiten
female
 1. befreite
 2. befreite
 3. befreiten
 4. befreiten
neuter
 1. befreites
 2. befreites
 3. befreiten
 4. befreiten
liczba mnoga
 1. befreiten
 2. befreiten
 3. befreiten
 4. befreiten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der befreiteste
 2. des befreitesten
 3. dem befreitesten
 4. den befreitesten
female
 1. die befreiteste
 2. der befreiteste
 3. der befreitesten
 4. die befreitesten
neuter
 1. das befreiteste
 2. des befreiteste
 3. dem befreitesten
 4. das befreitesten
liczba mnoga
 1. die befreitesten
 2. der befreitesten
 3. den befreitesten
 4. die befreitesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein befreitester
 2. eines befreitesten
 3. einem befreitestem
 4. einen befreitesten
female
 1. eine befreiteste
 2. einer befreiteste
 3. einer befreitester
 4. eine befreitester
neuter
 1. ein befreitestes
 2. eines befreitestes
 3. einem befreitestem
 4. ein befreitesten
liczba mnoga
 1. keine befreiteste
 2. keiner befreiteste
 3. keinen befreitesten
 4. keine befreitester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. befreitester
 2. befreitesten
 3. befreitesten
 4. befreitesten
female
 1. befreiteste
 2. befreiteste
 3. befreitesten
 4. befreitesten
neuter
 1. befreitestes
 2. befreitestes
 3. befreitesten
 4. befreitesten
liczba mnoga
 1. befreitesten
 2. befreitesten
 3. befreitesten
 4. befreitesten