Ogólne informacje

 1. freigegeben

Stopniowanie przymiotnika

 1. freigegeben
 2. freigegebener
 3. freigegebensten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der freigegebene
 2. des freigegebenen
 3. dem freigegebenen
 4. den freigegebenen
female
 1. die freigegebene
 2. der freigegebene
 3. der freigegebenen
 4. die freigegebenen
neuter
 1. das freigegebene
 2. des freigegebene
 3. dem freigegebenen
 4. das freigegebenen
liczba mnoga
 1. die freigegebenen
 2. der freigegebenen
 3. den freigegebenen
 4. die freigegebenen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein freigegebener
 2. eines freigegebenen
 3. einem freigegebenem
 4. einen freigegebenen
female
 1. eine freigegebene
 2. einer freigegebene
 3. einer freigegebener
 4. eine freigegebener
neuter
 1. ein freigegebenes
 2. eines freigegebenes
 3. einem freigegebenem
 4. ein freigegebenen
liczba mnoga
 1. - freigegebene
 2. - freigegebene
 3. - freigegebenen
 4. - freigegebener

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. freigegebener
 2. freigegebenen
 3. freigegebenen
 4. freigegebenen
female
 1. freigegebene
 2. freigegebene
 3. freigegebenen
 4. freigegebenen
neuter
 1. freigegebenes
 2. freigegebenes
 3. freigegebenen
 4. freigegebenen
liczba mnoga
 1. freigegebenen
 2. freigegebenen
 3. freigegebenen
 4. freigegebenen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der freigegebene
 2. des freigegebenen
 3. dem freigegebenen
 4. den freigegebenen
female
 1. die freigegebene
 2. der freigegebene
 3. der freigegebenen
 4. die freigegebenen
neuter
 1. das freigegebene
 2. des freigegebene
 3. dem freigegebenen
 4. das freigegebenen
liczba mnoga
 1. die freigegebenen
 2. der freigegebenen
 3. den freigegebenen
 4. die freigegebenen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein freigegebener
 2. eines freigegebenen
 3. einem freigegebenem
 4. einen freigegebenen
female
 1. eine freigegebene
 2. einer freigegebene
 3. einer freigegebener
 4. eine freigegebener
neuter
 1. ein freigegebenes
 2. eines freigegebenes
 3. einem freigegebenem
 4. ein freigegebenen
liczba mnoga
 1. keine freigegebene
 2. keiner freigegebene
 3. keinen freigegebenen
 4. keine freigegebener

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. freigegebener
 2. freigegebenen
 3. freigegebenen
 4. freigegebenen
female
 1. freigegebene
 2. freigegebene
 3. freigegebenen
 4. freigegebenen
neuter
 1. freigegebenes
 2. freigegebenes
 3. freigegebenen
 4. freigegebenen
liczba mnoga
 1. freigegebenen
 2. freigegebenen
 3. freigegebenen
 4. freigegebenen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der freigegebenste
 2. des freigegebensten
 3. dem freigegebensten
 4. den freigegebensten
female
 1. die freigegebenste
 2. der freigegebenste
 3. der freigegebensten
 4. die freigegebensten
neuter
 1. das freigegebenste
 2. des freigegebenste
 3. dem freigegebensten
 4. das freigegebensten
liczba mnoga
 1. die freigegebensten
 2. der freigegebensten
 3. den freigegebensten
 4. die freigegebensten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein freigegebenster
 2. eines freigegebensten
 3. einem freigegebenstem
 4. einen freigegebensten
female
 1. eine freigegebenste
 2. einer freigegebenste
 3. einer freigegebenster
 4. eine freigegebenster
neuter
 1. ein freigegebenstes
 2. eines freigegebenstes
 3. einem freigegebenstem
 4. ein freigegebensten
liczba mnoga
 1. keine freigegebenste
 2. keiner freigegebenste
 3. keinen freigegebensten
 4. keine freigegebenster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. freigegebenster
 2. freigegebensten
 3. freigegebensten
 4. freigegebensten
female
 1. freigegebenste
 2. freigegebenste
 3. freigegebensten
 4. freigegebensten
neuter
 1. freigegebenstes
 2. freigegebenstes
 3. freigegebensten
 4. freigegebensten
liczba mnoga
 1. freigegebensten
 2. freigegebensten
 3. freigegebensten
 4. freigegebensten