Ogólne informacje

 1. horizontal

Stopniowanie przymiotnika

 1. horizontal
 2. horizontaler
 3. horizontalsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der horizontale
 2. des horizontalen
 3. dem horizontalen
 4. den horizontalen
female
 1. die horizontale
 2. der horizontale
 3. der horizontalen
 4. die horizontalen
neuter
 1. das horizontale
 2. des horizontale
 3. dem horizontalen
 4. das horizontalen
liczba mnoga
 1. die horizontalen
 2. der horizontalen
 3. den horizontalen
 4. die horizontalen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein horizontaler
 2. eines horizontalen
 3. einem horizontalem
 4. einen horizontalen
female
 1. eine horizontale
 2. einer horizontale
 3. einer horizontaler
 4. eine horizontaler
neuter
 1. ein horizontales
 2. eines horizontales
 3. einem horizontalem
 4. ein horizontalen
liczba mnoga
 1. - horizontale
 2. - horizontale
 3. - horizontalen
 4. - horizontaler

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. horizontaler
 2. horizontalen
 3. horizontalen
 4. horizontalen
female
 1. horizontale
 2. horizontale
 3. horizontalen
 4. horizontalen
neuter
 1. horizontales
 2. horizontales
 3. horizontalen
 4. horizontalen
liczba mnoga
 1. horizontalen
 2. horizontalen
 3. horizontalen
 4. horizontalen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der horizontale
 2. des horizontalen
 3. dem horizontalen
 4. den horizontalen
female
 1. die horizontale
 2. der horizontale
 3. der horizontalen
 4. die horizontalen
neuter
 1. das horizontale
 2. des horizontale
 3. dem horizontalen
 4. das horizontalen
liczba mnoga
 1. die horizontalen
 2. der horizontalen
 3. den horizontalen
 4. die horizontalen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein horizontaler
 2. eines horizontalen
 3. einem horizontalem
 4. einen horizontalen
female
 1. eine horizontale
 2. einer horizontale
 3. einer horizontaler
 4. eine horizontaler
neuter
 1. ein horizontales
 2. eines horizontales
 3. einem horizontalem
 4. ein horizontalen
liczba mnoga
 1. keine horizontale
 2. keiner horizontale
 3. keinen horizontalen
 4. keine horizontaler

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. horizontaler
 2. horizontalen
 3. horizontalen
 4. horizontalen
female
 1. horizontale
 2. horizontale
 3. horizontalen
 4. horizontalen
neuter
 1. horizontales
 2. horizontales
 3. horizontalen
 4. horizontalen
liczba mnoga
 1. horizontalen
 2. horizontalen
 3. horizontalen
 4. horizontalen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der horizontalste
 2. des horizontalsten
 3. dem horizontalsten
 4. den horizontalsten
female
 1. die horizontalste
 2. der horizontalste
 3. der horizontalsten
 4. die horizontalsten
neuter
 1. das horizontalste
 2. des horizontalste
 3. dem horizontalsten
 4. das horizontalsten
liczba mnoga
 1. die horizontalsten
 2. der horizontalsten
 3. den horizontalsten
 4. die horizontalsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein horizontalster
 2. eines horizontalsten
 3. einem horizontalstem
 4. einen horizontalsten
female
 1. eine horizontalste
 2. einer horizontalste
 3. einer horizontalster
 4. eine horizontalster
neuter
 1. ein horizontalstes
 2. eines horizontalstes
 3. einem horizontalstem
 4. ein horizontalsten
liczba mnoga
 1. keine horizontalste
 2. keiner horizontalste
 3. keinen horizontalsten
 4. keine horizontalster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. horizontalster
 2. horizontalsten
 3. horizontalsten
 4. horizontalsten
female
 1. horizontalste
 2. horizontalste
 3. horizontalsten
 4. horizontalsten
neuter
 1. horizontalstes
 2. horizontalstes
 3. horizontalsten
 4. horizontalsten
liczba mnoga
 1. horizontalsten
 2. horizontalsten
 3. horizontalsten
 4. horizontalsten