Ogólne informacje

 1. kotzen
 2. kotzend
 3. gekotzt
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. kotze
 2. kotzst
 3. kotzt
 4. kotzen
 5. kotzt
 6. kotzen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. kotzte
 2. kotztest
 3. kotzte
 4. kotzten
 5. kotztet
 6. kotzten
Czas przeszły
 1. habe gekotzt
 2. hast gekotzt
 3. hat gekotzt
 4. haben gekotzt
 5. habt gekotzt
 6. haben gekotzt
Czas zaprzeszły
 1. hatte gekotzt
 2. hattest gekotzt
 3. hatte gekotzt
 4. hatten gekotzt
 5. hattet gekotzt
 6. hatten gekotzt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde kotzen
 2. wirst kotzen
 3. wird kotzen
 4. werden kotzen
 5. werdet kotzen
 6. werden kotzen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gekotzt haben
 2. wirst gekotzt haben
 3. wird gekotzt haben
 4. werden gekotzt haben
 5. werdet gekotzt haben
 6. werden gekotzt haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. kotze
 2. kotzest
 3. kotze
 4. kotzen
 5. kotzet
 6. kotzen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. kotzte
 2. kotztest
 3. kotzte
 4. kotzten
 5. kotztet
 6. kotzten
Czas przeszły
 1. habe gekotzt
 2. habest gekotzt
 3. habe gekotzt
 4. haben gekotzt
 5. habet gekotzt
 6. haben gekotzt
Czas zaprzeszły
 1. hätte gekotzt
 2. hättest gekotzt
 3. hätte gekotzt
 4. hätten gekotzt
 5. hättet gekotzt
 6. hatten gekotzt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde kotzen
 2. würdest kotzen
 3. würde kotzen
 4. würden kotzen
 5. würdet kotzen
 6. würden kotzen
Czas przeszły
 1. werde gekotzt haben
 2. wirst gekotzt haben
 3. wird gekotzt haben
 4. werden gekotzt haben
 5. werdet gekotzt haben
 6. werden gekotzt haben

Tryb rozkazujący

 1. kotze
 2. -
 3. -
 4. -