Ogólne informacje

  1. Sechstel

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. das Sechstel
  2. des Sechstels
  3. dem Sechstel
  4. das Sechstel
liczba mnoga
  1. die Sechstel
  2. der Sechstel
  3. den Sechstel
  4. die Sechstel