Ogólne informacje

 1. kuwahi
 2. kuwahi

Present

Affirmation
 1. ninawahi
 2. unawahi
 3. anawahi
 4. tunawahi
 5. mnawahi
 6. wanawahi
 7.  
 8. kinawahi
 9. vinawahi
 10.  
 11. unawahi
 12. inawahi
 13.  
 14. linawahi
 15. yanawahi
 16.  
 17. inawahi
 18. zinawahi
 19.  
 20. unawahi
 21. zinawahi
 22. yanawahi
Negation
 1. siwahi
 2. huwahi
 3. hawahi
 4. hatuwahi
 5. hamwahi
 6. hawawahi
 7.  
 8. hakiwahi
 9. haviwahi
 10.  
 11. hauwahi
 12. haiwahi
 13.  
 14. haliwahi
 15. hayawahi
 16.  
 17. haiwahi
 18. haziwahi
 19.  
 20. hauwahi
 21. haziwahi
 22. hayawahi

Present Progressive

Affirmation
 1. nawahi
 2. wawahi
 3. awahi
 4. twawahi
 5. mwawahi
 6. wawahi
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Negation
 1. siwahi
 2. huwahi
 3. hawahi
 4. hatuwahi
 5. hamwahi
 6. hawawahi
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfect

Affirmation
 1. nimewahi
 2. umewahi
 3. amewahi
 4. tumewahi
 5. mmewahi
 6. wamewahi
 7.  
 8. kimewahi
 9. vimewahi
 10.  
 11. umewahi
 12. imewahi
 13.  
 14. limewahi
 15. yamewahi
 16.  
 17. imewahi
 18. zimewahi
 19.  
 20. umewahi
 21. zimewahi
 22. yamewahi
Negation
 1. sijawahi
 2. hujawahi
 3. hajawahi
 4. hatujawahi
 5. hamjawahi
 6. hawajawahi
 7.  
 8. hakijawahi
 9. havijawahi
 10.  
 11. haujawahi
 12. haijawahi
 13.  
 14. halijawahi
 15. hayajawahi
 16.  
 17. haijawahi
 18. hazijawahi
 19.  
 20. haujawahi
 21. hazijawahi
 22. hayajawahi

Past

Affirmation
 1. niliwahi
 2. uliwahi
 3. aliwahi
 4. tuliwahi
 5. mliwahi
 6. waliwahi
 7.  
 8. kiliwahi
 9. viliwahi
 10.  
 11. uliwahi
 12. iliwahi
 13.  
 14. liliwahi
 15. yaliwahi
 16.  
 17. iliwahi
 18. ziliwahi
 19.  
 20. uliwahi
 21. ziliwahi
 22. yaliwahi
Negation
 1. sikuwahi
 2. hukuwahi
 3. hakuwahi
 4. hatukuwahi
 5. hamkuwahi
 6. hawakuwahi
 7.  
 8. hakikuwahi
 9. havikuwahi
 10.  
 11. haukuwahi
 12. haikuwahi
 13.  
 14. halikuwahi
 15. hayakuwahi
 16.  
 17. haikuwahi
 18. hazikuwahi
 19.  
 20. haukuwahi
 21. hazikuwahi
 22. hayakuwahi

Past Progressive

Affirmation
 1. nilikuwa ninawahi
 2. ulikuwa unawahi
 3. alikuwa anawahi
 4. tulikuwa tunawahi
 5. mlikuwa mnawahi
 6. walikuwa wanawahi
 7.  
 8. kilikuwa kinawahi
 9. vilikuwa vinawahi
 10.  
 11. ulikuwa unawahi
 12. ilikuwa inawahi
 13.  
 14. lilikuwa linawahi
 15. yalikuwa yanawahi
 16.  
 17. ilikuwa inawahi
 18. zilikuwa zinawahi
 19.  
 20. ulikuwa unawahi
 21. zilikuwa zinawahi
 22. yalikuwa yanawahi
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Future

Affirmation
 1. nitawahi
 2. utawahi
 3. atawahi
 4. tutawahi
 5. mtawahi
 6. watawahi
 7.  
 8. kitawahi
 9. vitawahi
 10.  
 11. utawahi
 12. itawahi
 13.  
 14. litawahi
 15. yatawahi
 16.  
 17. itawahi
 18. zitawahi
 19.  
 20. utawahi
 21. zitawahi
 22. yatawahi
Negation
 1. sitawahi
 2. hutawahi
 3. hatawahi
 4. hatutawahi
 5. hamtawahi
 6. hawatawahi
 7.  
 8. hakitawahi
 9. havitawahi
 10.  
 11. hautawahi
 12. haitawahi
 13.  
 14. halitawahi
 15. hayatawahi
 16.  
 17. haitawahi
 18. hazitawahi
 19.  
 20. hautawahi
 21. hazitawahi
 22. hayatawahi

Future Progressiv

Affirmation
 1. nitakuwa ninawahi
 2. utakuwa unawahi
 3. atakuwa anawahi
 4. tutakuwa tunawahi
 5. mtakuwa mnawahi
 6. watakuwa wanawahi
 7.  
 8. kitakuwa kinawahi
 9. vitakuwa vinawahi
 10.  
 11. utakuwa unawahi
 12. itakuwa inawahi
 13.  
 14. litakuwa linawahi
 15. yatakuwa yanawahi
 16.  
 17. itakuwa inawahi
 18. zitakuwa zinawahi
 19.  
 20. utakuwa unawahi
 21. zitakuwa zinawahi
 22. yatakuwa yanawahi
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitual

Affirmation
 1. mimi huwahi
 2. wewe huwahi
 3. yeye huwahi
 4. sisi huwahi
 5. ninyi huwahi
 6. wao huwahi
 7.  
 8. huwahi
 9. huwahi
 10.  
 11. huwahi
 12. huwahi
 13.  
 14. huwahi
 15. huwahi
 16.  
 17. huwahi
 18. huwahi
 19.  
 20. huwahi
 21. huwahi
 22. huwahi
Negation
 1. huwa siwahi
 2. huwa huwahi
 3. huwa hawahi
 4. huwa hatuwahi
 5. huwa hamwahi
 6. huwa hawawahi
 7.  
 8. huwa hakiwahi
 9. huwa haviwahi
 10.  
 11. huwa hauwahi
 12. huwa haiwahi
 13.  
 14. huwa haliwahi
 15. huwa hayawahi
 16.  
 17. huwa haiwahi
 18. huwa haziwahi
 19.  
 20. huwa hauwahi
 21. huwa haziwahi
 22. huwa hayawahi

Subjunctive

Affirmation
 1. niwahi
 2. uwahi
 3. awahi
 4. tuwahi
 5. mwahi
 6. wawahi
 7.  
 8. kiwahi
 9. viwahi
 10.  
 11. uwahi
 12. iwahi
 13.  
 14. liwahi
 15. yawahi
 16.  
 17. iwahi
 18. ziwahi
 19.  
 20. uwahi
 21. ziwahi
 22. yawahi
Negation
 1. nisiwahi
 2. usiwahi
 3. asiwahi
 4. tusiwahi
 5. msiwahi
 6. wasiwahi
 7.  
 8. kisiwahi
 9. visiwahi
 10.  
 11. usiwahi
 12. isiwahi
 13.  
 14. lisiwahi
 15. yasiwahi
 16.  
 17. isiwahi
 18. zisiwahi
 19.  
 20. usiwahi
 21. zisiwahi
 22. yasiwahi

Conditional 1

Affirmation
 1. nikiwahi
 2. ukiwahi
 3. akiwahi
 4. tukiwahi
 5. mkiwahi
 6. wakiwahi
 7.  
 8. kikiwahi
 9. vikiwahi
 10.  
 11. ukiwahi
 12. ikiwahi
 13.  
 14. likiwahi
 15. yakiwahi
 16.  
 17. ikiwahi
 18. zikiwahi
 19.  
 20. ukiwahi
 21. zikiwahi
 22. yakiwahi
Negation
 1. nisipowahi
 2. usipowahi
 3. asipowahi
 4. tusipowahi
 5. msipowahi
 6. wasipowahi
 7.  
 8. kisipowahi
 9. visipowahi
 10.  
 11. usipowahi
 12. isipowahi
 13.  
 14. lisipowahi
 15. yasipowahi
 16.  
 17. isipowahi
 18. zisipowahi
 19.  
 20. usipowahi
 21. zisipowahi
 22. yasipowahi

Conditional 2

Affirmation
 1. ningewahi
 2. ungewahi
 3. angewahi
 4. tungewahi
 5. mngewahi
 6. wangewahi
 7.  
 8. kingewahi
 9. vingewahi
 10.  
 11. ungewahi
 12. ingewahi
 13.  
 14. lingewahi
 15. yangewahi
 16.  
 17. ingewahi
 18. zingewahi
 19.  
 20. ungewahi
 21. zingewahi
 22. yangewahi
Negation
 1. nisingewahi
 2. usingewahi
 3. asingewahi
 4. tusingewahi
 5. msingewahi
 6. wasingewahi
 7.  
 8. kisingewahi
 9. visingewahi
 10.  
 11. usingewahi
 12. isingewahi
 13.  
 14. lisingewahi
 15. yasingewahi
 16.  
 17. isingewahi
 18. zisingewahi
 19.  
 20. usingewahi
 21. zisingewahi
 22. yasingewahi

Conditional 3

Affirmation
 1. ningaliwahi
 2. ungaliwahi
 3. angaliwahi
 4. tungaliwahi
 5. mngaliwahi
 6. wangaliwahi
 7.  
 8. kingaliwahi
 9. vingaliwahi
 10.  
 11. ungaliwahi
 12. ingaliwahi
 13.  
 14. lingaliwahi
 15. yangaliwahi
 16.  
 17. ingaliwahi
 18. zingaliwahi
 19.  
 20. ungaliwahi
 21. zingaliwahi
 22. yangaliwahi
Negation
 1. nisingaliwahi
 2. usingaliwahi
 3. asingaliwahi
 4. tusingaliwahi
 5. msingaliwahi
 6. wasingaliwahi
 7.  
 8. kisingaliwahi
 9. visingaliwahi
 10.  
 11. usingaliwahi
 12. isingaliwahi
 13.  
 14. lisingaliwahi
 15. yasingaliwahi
 16.  
 17. isingaliwahi
 18. zisingaliwahi
 19.  
 20. usingaliwahi
 21. zisingaliwahi
 22. yasingaliwahi

Narrative

Affirmation
 1. nikawahi
 2. ukawahi
 3. akawahi
 4. tukawahi
 5. mkawahi
 6. wakawahi
 7.  
 8. kikawahi
 9. vikawahi
 10.  
 11. ukawahi
 12. ikawahi
 13.  
 14. likawahi
 15. yakawahi
 16.  
 17. ikawahi
 18. zikawahi
 19.  
 20. ukawahi
 21. zikawahi
 22. yakawahi
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE