Ogólne informacje

 1. mittelmäßig

Stopniowanie przymiotnika

 1. mittelmäßig
 2. mittelmäßiger
 3. mittelmäßigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der mittelmäßige
 2. des mittelmäßigen
 3. dem mittelmäßigen
 4. den mittelmäßigen
female
 1. die mittelmäßige
 2. der mittelmäßige
 3. der mittelmäßigen
 4. die mittelmäßigen
neuter
 1. das mittelmäßige
 2. des mittelmäßige
 3. dem mittelmäßigen
 4. das mittelmäßigen
liczba mnoga
 1. die mittelmäßigen
 2. der mittelmäßigen
 3. den mittelmäßigen
 4. die mittelmäßigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein mittelmäßiger
 2. eines mittelmäßigen
 3. einem mittelmäßigem
 4. einen mittelmäßigen
female
 1. eine mittelmäßige
 2. einer mittelmäßige
 3. einer mittelmäßiger
 4. eine mittelmäßiger
neuter
 1. ein mittelmäßiges
 2. eines mittelmäßiges
 3. einem mittelmäßigem
 4. ein mittelmäßigen
liczba mnoga
 1. - mittelmäßige
 2. - mittelmäßige
 3. - mittelmäßigen
 4. - mittelmäßiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. mittelmäßiger
 2. mittelmäßigen
 3. mittelmäßigen
 4. mittelmäßigen
female
 1. mittelmäßige
 2. mittelmäßige
 3. mittelmäßigen
 4. mittelmäßigen
neuter
 1. mittelmäßiges
 2. mittelmäßiges
 3. mittelmäßigen
 4. mittelmäßigen
liczba mnoga
 1. mittelmäßigen
 2. mittelmäßigen
 3. mittelmäßigen
 4. mittelmäßigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der mittelmäßige
 2. des mittelmäßigen
 3. dem mittelmäßigen
 4. den mittelmäßigen
female
 1. die mittelmäßige
 2. der mittelmäßige
 3. der mittelmäßigen
 4. die mittelmäßigen
neuter
 1. das mittelmäßige
 2. des mittelmäßige
 3. dem mittelmäßigen
 4. das mittelmäßigen
liczba mnoga
 1. die mittelmäßigen
 2. der mittelmäßigen
 3. den mittelmäßigen
 4. die mittelmäßigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein mittelmäßiger
 2. eines mittelmäßigen
 3. einem mittelmäßigem
 4. einen mittelmäßigen
female
 1. eine mittelmäßige
 2. einer mittelmäßige
 3. einer mittelmäßiger
 4. eine mittelmäßiger
neuter
 1. ein mittelmäßiges
 2. eines mittelmäßiges
 3. einem mittelmäßigem
 4. ein mittelmäßigen
liczba mnoga
 1. keine mittelmäßige
 2. keiner mittelmäßige
 3. keinen mittelmäßigen
 4. keine mittelmäßiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. mittelmäßiger
 2. mittelmäßigen
 3. mittelmäßigen
 4. mittelmäßigen
female
 1. mittelmäßige
 2. mittelmäßige
 3. mittelmäßigen
 4. mittelmäßigen
neuter
 1. mittelmäßiges
 2. mittelmäßiges
 3. mittelmäßigen
 4. mittelmäßigen
liczba mnoga
 1. mittelmäßigen
 2. mittelmäßigen
 3. mittelmäßigen
 4. mittelmäßigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der mittelmäßigste
 2. des mittelmäßigsten
 3. dem mittelmäßigsten
 4. den mittelmäßigsten
female
 1. die mittelmäßigste
 2. der mittelmäßigste
 3. der mittelmäßigsten
 4. die mittelmäßigsten
neuter
 1. das mittelmäßigste
 2. des mittelmäßigste
 3. dem mittelmäßigsten
 4. das mittelmäßigsten
liczba mnoga
 1. die mittelmäßigsten
 2. der mittelmäßigsten
 3. den mittelmäßigsten
 4. die mittelmäßigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein mittelmäßigster
 2. eines mittelmäßigsten
 3. einem mittelmäßigstem
 4. einen mittelmäßigsten
female
 1. eine mittelmäßigste
 2. einer mittelmäßigste
 3. einer mittelmäßigster
 4. eine mittelmäßigster
neuter
 1. ein mittelmäßigstes
 2. eines mittelmäßigstes
 3. einem mittelmäßigstem
 4. ein mittelmäßigsten
liczba mnoga
 1. keine mittelmäßigste
 2. keiner mittelmäßigste
 3. keinen mittelmäßigsten
 4. keine mittelmäßigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. mittelmäßigster
 2. mittelmäßigsten
 3. mittelmäßigsten
 4. mittelmäßigsten
female
 1. mittelmäßigste
 2. mittelmäßigste
 3. mittelmäßigsten
 4. mittelmäßigsten
neuter
 1. mittelmäßigstes
 2. mittelmäßigstes
 3. mittelmäßigsten
 4. mittelmäßigsten
liczba mnoga
 1. mittelmäßigsten
 2. mittelmäßigsten
 3. mittelmäßigsten
 4. mittelmäßigsten