Ogólne informacje

  1. Akt

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Akt
  2. des Akts
  3. dem Akt
  4. den Akt
liczba mnoga
  1. die Akte
  2. der Akte
  3. den Akten
  4. die Akte