Ogólne informacje

  1. Handlung

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Handlung
  2. der Handlung
  3. der Handlung
  4. die Handlung
liczba mnoga
  1. die Handlungen
  2. der Handlungen
  3. den Handlungen
  4. die Handlungen