Ogólne informacje

 1. ambivalent

Stopniowanie przymiotnika

 1. ambivalent
 2. ambivalenter
 3. ambivalentesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der ambivalente
 2. des ambivalenten
 3. dem ambivalenten
 4. den ambivalenten
female
 1. die ambivalente
 2. der ambivalente
 3. der ambivalenten
 4. die ambivalenten
neuter
 1. das ambivalente
 2. des ambivalente
 3. dem ambivalenten
 4. das ambivalenten
liczba mnoga
 1. die ambivalenten
 2. der ambivalenten
 3. den ambivalenten
 4. die ambivalenten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein ambivalenter
 2. eines ambivalenten
 3. einem ambivalentem
 4. einen ambivalenten
female
 1. eine ambivalente
 2. einer ambivalente
 3. einer ambivalenter
 4. eine ambivalenter
neuter
 1. ein ambivalentes
 2. eines ambivalentes
 3. einem ambivalentem
 4. ein ambivalenten
liczba mnoga
 1. - ambivalente
 2. - ambivalente
 3. - ambivalenten
 4. - ambivalenter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. ambivalenter
 2. ambivalenten
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
female
 1. ambivalente
 2. ambivalente
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
neuter
 1. ambivalentes
 2. ambivalentes
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
liczba mnoga
 1. ambivalenten
 2. ambivalenten
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der ambivalente
 2. des ambivalenten
 3. dem ambivalenten
 4. den ambivalenten
female
 1. die ambivalente
 2. der ambivalente
 3. der ambivalenten
 4. die ambivalenten
neuter
 1. das ambivalente
 2. des ambivalente
 3. dem ambivalenten
 4. das ambivalenten
liczba mnoga
 1. die ambivalenten
 2. der ambivalenten
 3. den ambivalenten
 4. die ambivalenten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein ambivalenter
 2. eines ambivalenten
 3. einem ambivalentem
 4. einen ambivalenten
female
 1. eine ambivalente
 2. einer ambivalente
 3. einer ambivalenter
 4. eine ambivalenter
neuter
 1. ein ambivalentes
 2. eines ambivalentes
 3. einem ambivalentem
 4. ein ambivalenten
liczba mnoga
 1. keine ambivalente
 2. keiner ambivalente
 3. keinen ambivalenten
 4. keine ambivalenter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. ambivalenter
 2. ambivalenten
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
female
 1. ambivalente
 2. ambivalente
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
neuter
 1. ambivalentes
 2. ambivalentes
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
liczba mnoga
 1. ambivalenten
 2. ambivalenten
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der ambivalenteste
 2. des ambivalentesten
 3. dem ambivalentesten
 4. den ambivalentesten
female
 1. die ambivalenteste
 2. der ambivalenteste
 3. der ambivalentesten
 4. die ambivalentesten
neuter
 1. das ambivalenteste
 2. des ambivalenteste
 3. dem ambivalentesten
 4. das ambivalentesten
liczba mnoga
 1. die ambivalentesten
 2. der ambivalentesten
 3. den ambivalentesten
 4. die ambivalentesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein ambivalentester
 2. eines ambivalentesten
 3. einem ambivalentestem
 4. einen ambivalentesten
female
 1. eine ambivalenteste
 2. einer ambivalenteste
 3. einer ambivalentester
 4. eine ambivalentester
neuter
 1. ein ambivalentestes
 2. eines ambivalentestes
 3. einem ambivalentestem
 4. ein ambivalentesten
liczba mnoga
 1. keine ambivalenteste
 2. keiner ambivalenteste
 3. keinen ambivalentesten
 4. keine ambivalentester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. ambivalentester
 2. ambivalentesten
 3. ambivalentesten
 4. ambivalentesten
female
 1. ambivalenteste
 2. ambivalenteste
 3. ambivalentesten
 4. ambivalentesten
neuter
 1. ambivalentestes
 2. ambivalentestes
 3. ambivalentesten
 4. ambivalentesten
liczba mnoga
 1. ambivalentesten
 2. ambivalentesten
 3. ambivalentesten
 4. ambivalentesten