Ogólne informacje

  1. Ausgleich

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Ausgleich
  2. des Ausgleichs
  3. dem Ausgleich
  4. den Ausgleich
liczba mnoga
  1. die Ausgleiche
  2. der Ausgleiche
  3. den Ausgleichen
  4. die Ausgleiche