Ogólne informacje

 1. besorgt

Stopniowanie przymiotnika

 1. besorgt
 2. besorgter
 3. besorgtesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der besorgte
 2. des besorgten
 3. dem besorgten
 4. den besorgten
female
 1. die besorgte
 2. der besorgte
 3. der besorgten
 4. die besorgten
neuter
 1. das besorgte
 2. des besorgte
 3. dem besorgten
 4. das besorgten
liczba mnoga
 1. die besorgten
 2. der besorgten
 3. den besorgten
 4. die besorgten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein besorgter
 2. eines besorgten
 3. einem besorgtem
 4. einen besorgten
female
 1. eine besorgte
 2. einer besorgte
 3. einer besorgter
 4. eine besorgter
neuter
 1. ein besorgtes
 2. eines besorgtes
 3. einem besorgtem
 4. ein besorgten
liczba mnoga
 1. - besorgte
 2. - besorgte
 3. - besorgten
 4. - besorgter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. besorgter
 2. besorgten
 3. besorgten
 4. besorgten
female
 1. besorgte
 2. besorgte
 3. besorgten
 4. besorgten
neuter
 1. besorgtes
 2. besorgtes
 3. besorgten
 4. besorgten
liczba mnoga
 1. besorgten
 2. besorgten
 3. besorgten
 4. besorgten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der besorgte
 2. des besorgten
 3. dem besorgten
 4. den besorgten
female
 1. die besorgte
 2. der besorgte
 3. der besorgten
 4. die besorgten
neuter
 1. das besorgte
 2. des besorgte
 3. dem besorgten
 4. das besorgten
liczba mnoga
 1. die besorgten
 2. der besorgten
 3. den besorgten
 4. die besorgten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein besorgter
 2. eines besorgten
 3. einem besorgtem
 4. einen besorgten
female
 1. eine besorgte
 2. einer besorgte
 3. einer besorgter
 4. eine besorgter
neuter
 1. ein besorgtes
 2. eines besorgtes
 3. einem besorgtem
 4. ein besorgten
liczba mnoga
 1. keine besorgte
 2. keiner besorgte
 3. keinen besorgten
 4. keine besorgter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. besorgter
 2. besorgten
 3. besorgten
 4. besorgten
female
 1. besorgte
 2. besorgte
 3. besorgten
 4. besorgten
neuter
 1. besorgtes
 2. besorgtes
 3. besorgten
 4. besorgten
liczba mnoga
 1. besorgten
 2. besorgten
 3. besorgten
 4. besorgten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der besorgteste
 2. des besorgtesten
 3. dem besorgtesten
 4. den besorgtesten
female
 1. die besorgteste
 2. der besorgteste
 3. der besorgtesten
 4. die besorgtesten
neuter
 1. das besorgteste
 2. des besorgteste
 3. dem besorgtesten
 4. das besorgtesten
liczba mnoga
 1. die besorgtesten
 2. der besorgtesten
 3. den besorgtesten
 4. die besorgtesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein besorgtester
 2. eines besorgtesten
 3. einem besorgtestem
 4. einen besorgtesten
female
 1. eine besorgteste
 2. einer besorgteste
 3. einer besorgtester
 4. eine besorgtester
neuter
 1. ein besorgtestes
 2. eines besorgtestes
 3. einem besorgtestem
 4. ein besorgtesten
liczba mnoga
 1. keine besorgteste
 2. keiner besorgteste
 3. keinen besorgtesten
 4. keine besorgtester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. besorgtester
 2. besorgtesten
 3. besorgtesten
 4. besorgtesten
female
 1. besorgteste
 2. besorgteste
 3. besorgtesten
 4. besorgtesten
neuter
 1. besorgtestes
 2. besorgtestes
 3. besorgtesten
 4. besorgtesten
liczba mnoga
 1. besorgtesten
 2. besorgtesten
 3. besorgtesten
 4. besorgtesten