Ogólne informacje

 1. eggen
 2. eggend
 3. geeggt
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. egge
 2. eggst
 3. eggt
 4. eggen
 5. eggt
 6. eggen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. eggte
 2. eggtest
 3. eggte
 4. eggten
 5. eggtet
 6. eggten
Czas przeszły
 1. habe geeggt
 2. hast geeggt
 3. hat geeggt
 4. haben geeggt
 5. habt geeggt
 6. haben geeggt
Czas zaprzeszły
 1. hatte geeggt
 2. hattest geeggt
 3. hatte geeggt
 4. hatten geeggt
 5. hattet geeggt
 6. hatten geeggt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde eggen
 2. wirst eggen
 3. wird eggen
 4. werden eggen
 5. werdet eggen
 6. werden eggen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde geeggt haben
 2. wirst geeggt haben
 3. wird geeggt haben
 4. werden geeggt haben
 5. werdet geeggt haben
 6. werden geeggt haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. egge
 2. eggest
 3. egge
 4. eggen
 5. egget
 6. eggen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. eggte
 2. eggtest
 3. eggte
 4. eggten
 5. eggtet
 6. eggten
Czas przeszły
 1. habe geeggt
 2. habest geeggt
 3. habe geeggt
 4. haben geeggt
 5. habet geeggt
 6. haben geeggt
Czas zaprzeszły
 1. hätte geeggt
 2. hättest geeggt
 3. hätte geeggt
 4. hätten geeggt
 5. hättet geeggt
 6. hatten geeggt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde eggen
 2. würdest eggen
 3. würde eggen
 4. würden eggen
 5. würdet eggen
 6. würden eggen
Czas przeszły
 1. werde geeggt haben
 2. wirst geeggt haben
 3. wird geeggt haben
 4. werden geeggt haben
 5. werdet geeggt haben
 6. werden geeggt haben

Tryb rozkazujący

 1. egge
 2. -
 3. eggt
 4. -