Ogólne informacje

 1. ergreifen
 2. ergreifend
 3. ergriffen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. ergreife
 2. ergreifst
 3. ergreift
 4. ergreifen
 5. ergreift
 6. ergreifen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ergriff
 2. ergriffst
 3. ergriff
 4. ergriffen
 5. ergriffet
 6. ergriffen
Czas przeszły
 1. habe ergriffen
 2. hast ergriffen
 3. hat ergriffen
 4. haben ergriffen
 5. habt ergriffen
 6. haben ergriffen
Czas zaprzeszły
 1. hatte ergriffen
 2. hattest ergriffen
 3. hatte ergriffen
 4. hatten ergriffen
 5. hattet ergriffen
 6. hatten ergriffen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde ergreifen
 2. wirst ergreifen
 3. wird ergreifen
 4. werden ergreifen
 5. werdet ergreifen
 6. werden ergreifen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde ergriffen haben
 2. wirst ergriffen haben
 3. wird ergriffen haben
 4. werden ergriffen haben
 5. werdet ergriffen haben
 6. werden ergriffen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. ergreife
 2. ergreifest
 3. ergreife
 4. ergreifen
 5. ergreifet
 6. ergreifen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ergriffe
 2. ergriffest
 3. ergriffe
 4. ergriffen
 5. ergriffet
 6. ergriffen
Czas przeszły
 1. habe ergriffen
 2. habest ergriffen
 3. habe ergriffen
 4. haben ergriffen
 5. habet ergriffen
 6. haben ergriffen
Czas zaprzeszły
 1. hätte ergriffen
 2. hättest ergriffen
 3. hätte ergriffen
 4. hätten ergriffen
 5. hättet ergriffen
 6. hatten ergriffen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde ergreifen
 2. werdest ergreifen
 3. werde ergreifen
 4. werden ergreifen
 5. werdet ergreifen
 6. werden ergreifen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde ergegriffen haben
 2. werdest ergegriffen haben
 3. werde ergegriffen haben
 4. werden ergegriffen haben
 5. werdet ergegriffen haben
 6. werden ergegriffen haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde ergreifen
 2. würdest ergreifen
 3. würde ergreifen
 4. würden ergreifen
 5. würdet ergreifen
 6. würden ergreifen
Czas przeszły
 1. werde ergriffen haben
 2. wirst ergriffen haben
 3. wird ergriffen haben
 4. werden ergriffen haben
 5. werdet ergriffen haben
 6. werden ergriffen haben

Tryb rozkazujący

 1. ergreife
 2. -
 3. ergreift
 4. -