Ogólne informacje

 1. greifen
 2. greifend
 3. gegriffen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. greife
 2. greifst
 3. greift
 4. greifen
 5. greift
 6. greifen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. griff
 2. griffst
 3. griff
 4. griffen
 5. griffet
 6. griffen
Czas przeszły
 1. habe gegriffen
 2. hast gegriffen
 3. hat gegriffen
 4. haben gegriffen
 5. habt gegriffen
 6. haben gegriffen
Czas zaprzeszły
 1. hatte gegriffen
 2. hattest gegriffen
 3. hatte gegriffen
 4. hatten gegriffen
 5. hattet gegriffen
 6. hatten gegriffen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde greifen
 2. wirst greifen
 3. wird greifen
 4. werden greifen
 5. werdet greifen
 6. werden greifen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gegriffen haben
 2. wirst gegriffen haben
 3. wird gegriffen haben
 4. werden gegriffen haben
 5. werdet gegriffen haben
 6. werden gegriffen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. greife
 2. greifest
 3. greife
 4. greifen
 5. greifet
 6. greifen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. griffe
 2. griffest
 3. griffe
 4. griffen
 5. griffet
 6. griffen
Czas przeszły
 1. habe gegriffen
 2. habest gegriffen
 3. habe gegriffen
 4. haben gegriffen
 5. habet gegriffen
 6. haben gegriffen
Czas zaprzeszły
 1. hätte gegriffen
 2. hättest gegriffen
 3. hätte gegriffen
 4. hätten gegriffen
 5. hättet gegriffen
 6. hatten gegriffen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde greifen
 2. werdest greifen
 3. werde greifen
 4. werden greifen
 5. werdet greifen
 6. werden greifen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gegriffen haben
 2. werdest gegriffen haben
 3. werde gegriffen haben
 4. werden gegriffen haben
 5. werdet gegriffen haben
 6. werden gegriffen haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde greifen
 2. würdest greifen
 3. würde greifen
 4. würden greifen
 5. würdet greifen
 6. würden greifen
Czas przeszły
 1. werde gegriffen haben
 2. wirst gegriffen haben
 3. wird gegriffen haben
 4. werden gegriffen haben
 5. werdet gegriffen haben
 6. werden gegriffen haben

Tryb rozkazujący

 1. greife
 2. -
 3. greift
 4. -