Ogólne informacje

 1. zugreifen
 2. zugreifend
 3. zugegriffen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. greife zu
 2. greifst zu
 3. greift zu
 4. greifen zu
 5. greift zu
 6. greifen zu
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. griff zu
 2. griffst zu
 3. griff zu
 4. griffen zu
 5. griffet zu
 6. griffen zu
Czas przeszły
 1. habe zugegriffen
 2. hast zugegriffen
 3. hat zugegriffen
 4. haben zugegriffen
 5. habt zugegriffen
 6. haben zugegriffen
Czas zaprzeszły
 1. hatte zugegriffen
 2. hattest zugegriffen
 3. hatte zugegriffen
 4. hatten zugegriffen
 5. hattet zugegriffen
 6. hatten zugegriffen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde zugreifen
 2. wirst zugreifen
 3. wird zugreifen
 4. werden zugreifen
 5. werdet zugreifen
 6. werden zugreifen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde zugegriffen haben
 2. wirst zugegriffen haben
 3. wird zugegriffen haben
 4. werden zugegriffen haben
 5. werdet zugegriffen haben
 6. werden zugegriffen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. greife zu
 2. greifest zu
 3. greife zu
 4. greifen zu
 5. greifet zu
 6. greifen zu
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. griffe zu
 2. griffest zu
 3. griffe zu
 4. griffen zu
 5. griffet zu
 6. griffen zu
Czas przeszły
 1. habe zugegriffen
 2. habest zugegriffen
 3. habe zugegriffen
 4. haben zugegriffen
 5. habet zugegriffen
 6. haben zugegriffen
Czas zaprzeszły
 1. hätte zugegriffen
 2. hättest zugegriffen
 3. hätte zugegriffen
 4. hätten zugegriffen
 5. hättet zugegriffen
 6. hatten zugegriffen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde zugreifen
 2. werdest zugreifen
 3. werde zugreifen
 4. werden zugreifen
 5. werdet zugreifen
 6. werden zugreifen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde zugegriffen haben
 2. werdest zugegriffen haben
 3. werde zugegriffen haben
 4. werden zugegriffen haben
 5. werdet zugegriffen haben
 6. werden zugegriffen haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde zugreifen
 2. würdest zugreifen
 3. würde zugreifen
 4. würden zugreifen
 5. würdet zugreifen
 6. würden zugreifen
Czas przeszły
 1. werde zugegriffen haben
 2. wirst zugegriffen haben
 3. wird zugegriffen haben
 4. werden zugegriffen haben
 5. werdet zugegriffen haben
 6. werden zugegriffen haben

Tryb rozkazujący

 1. greife zu
 2. -
 3. greift zu
 4. -