Ogólne informacje

 1. tugendhaft

Stopniowanie przymiotnika

 1. tugendhaft
 2. tugendhafter
 3. tugendhaftesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der tugendhafte
 2. des tugendhaften
 3. dem tugendhaften
 4. den tugendhaften
female
 1. die tugendhafte
 2. der tugendhafte
 3. der tugendhaften
 4. die tugendhaften
neuter
 1. das tugendhafte
 2. des tugendhafte
 3. dem tugendhaften
 4. das tugendhaften
liczba mnoga
 1. die tugendhaften
 2. der tugendhaften
 3. den tugendhaften
 4. die tugendhaften

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein tugendhafter
 2. eines tugendhaften
 3. einem tugendhaftem
 4. einen tugendhaften
female
 1. eine tugendhafte
 2. einer tugendhafte
 3. einer tugendhafter
 4. eine tugendhafter
neuter
 1. ein tugendhaftes
 2. eines tugendhaftes
 3. einem tugendhaftem
 4. ein tugendhaften
liczba mnoga
 1. - tugendhafte
 2. - tugendhafte
 3. - tugendhaften
 4. - tugendhafter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. tugendhafter
 2. tugendhaften
 3. tugendhaften
 4. tugendhaften
female
 1. tugendhafte
 2. tugendhafte
 3. tugendhaften
 4. tugendhaften
neuter
 1. tugendhaftes
 2. tugendhaftes
 3. tugendhaften
 4. tugendhaften
liczba mnoga
 1. tugendhaften
 2. tugendhaften
 3. tugendhaften
 4. tugendhaften

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der tugendhafte
 2. des tugendhaften
 3. dem tugendhaften
 4. den tugendhaften
female
 1. die tugendhafte
 2. der tugendhafte
 3. der tugendhaften
 4. die tugendhaften
neuter
 1. das tugendhafte
 2. des tugendhafte
 3. dem tugendhaften
 4. das tugendhaften
liczba mnoga
 1. die tugendhaften
 2. der tugendhaften
 3. den tugendhaften
 4. die tugendhaften

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein tugendhafter
 2. eines tugendhaften
 3. einem tugendhaftem
 4. einen tugendhaften
female
 1. eine tugendhafte
 2. einer tugendhafte
 3. einer tugendhafter
 4. eine tugendhafter
neuter
 1. ein tugendhaftes
 2. eines tugendhaftes
 3. einem tugendhaftem
 4. ein tugendhaften
liczba mnoga
 1. keine tugendhafte
 2. keiner tugendhafte
 3. keinen tugendhaften
 4. keine tugendhafter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. tugendhafter
 2. tugendhaften
 3. tugendhaften
 4. tugendhaften
female
 1. tugendhafte
 2. tugendhafte
 3. tugendhaften
 4. tugendhaften
neuter
 1. tugendhaftes
 2. tugendhaftes
 3. tugendhaften
 4. tugendhaften
liczba mnoga
 1. tugendhaften
 2. tugendhaften
 3. tugendhaften
 4. tugendhaften

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der tugendhafteste
 2. des tugendhaftesten
 3. dem tugendhaftesten
 4. den tugendhaftesten
female
 1. die tugendhafteste
 2. der tugendhafteste
 3. der tugendhaftesten
 4. die tugendhaftesten
neuter
 1. das tugendhafteste
 2. des tugendhafteste
 3. dem tugendhaftesten
 4. das tugendhaftesten
liczba mnoga
 1. die tugendhaftesten
 2. der tugendhaftesten
 3. den tugendhaftesten
 4. die tugendhaftesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein tugendhaftester
 2. eines tugendhaftesten
 3. einem tugendhaftestem
 4. einen tugendhaftesten
female
 1. eine tugendhafteste
 2. einer tugendhafteste
 3. einer tugendhaftester
 4. eine tugendhaftester
neuter
 1. ein tugendhaftestes
 2. eines tugendhaftestes
 3. einem tugendhaftestem
 4. ein tugendhaftesten
liczba mnoga
 1. keine tugendhafteste
 2. keiner tugendhafteste
 3. keinen tugendhaftesten
 4. keine tugendhaftester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. tugendhaftester
 2. tugendhaftesten
 3. tugendhaftesten
 4. tugendhaftesten
female
 1. tugendhafteste
 2. tugendhafteste
 3. tugendhaftesten
 4. tugendhaftesten
neuter
 1. tugendhaftestes
 2. tugendhaftestes
 3. tugendhaftesten
 4. tugendhaftesten
liczba mnoga
 1. tugendhaftesten
 2. tugendhaftesten
 3. tugendhaftesten
 4. tugendhaftesten