Ogólne informacje

 1. hinlänglich

Stopniowanie przymiotnika

 1. hinlänglich
 2. hinlänglicher
 3. hinlänglichsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der hinlängliche
 2. des hinlänglichen
 3. dem hinlänglichen
 4. den hinlänglichen
female
 1. die hinlängliche
 2. der hinlängliche
 3. der hinlänglichen
 4. die hinlänglichen
neuter
 1. das hinlängliche
 2. des hinlängliche
 3. dem hinlänglichen
 4. das hinlänglichen
liczba mnoga
 1. die hinlänglichen
 2. der hinlänglichen
 3. den hinlänglichen
 4. die hinlänglichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein hinlänglicher
 2. eines hinlänglichen
 3. einem hinlänglichem
 4. einen hinlänglichen
female
 1. eine hinlängliche
 2. einer hinlängliche
 3. einer hinlänglicher
 4. eine hinlänglicher
neuter
 1. ein hinlängliches
 2. eines hinlängliches
 3. einem hinlänglichem
 4. ein hinlänglichen
liczba mnoga
 1. - hinlängliche
 2. - hinlängliche
 3. - hinlänglichen
 4. - hinlänglicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. hinlänglicher
 2. hinlänglichen
 3. hinlänglichen
 4. hinlänglichen
female
 1. hinlängliche
 2. hinlängliche
 3. hinlänglichen
 4. hinlänglichen
neuter
 1. hinlängliches
 2. hinlängliches
 3. hinlänglichen
 4. hinlänglichen
liczba mnoga
 1. hinlänglichen
 2. hinlänglichen
 3. hinlänglichen
 4. hinlänglichen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der hinlängliche
 2. des hinlänglichen
 3. dem hinlänglichen
 4. den hinlänglichen
female
 1. die hinlängliche
 2. der hinlängliche
 3. der hinlänglichen
 4. die hinlänglichen
neuter
 1. das hinlängliche
 2. des hinlängliche
 3. dem hinlänglichen
 4. das hinlänglichen
liczba mnoga
 1. die hinlänglichen
 2. der hinlänglichen
 3. den hinlänglichen
 4. die hinlänglichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein hinlänglicher
 2. eines hinlänglichen
 3. einem hinlänglichem
 4. einen hinlänglichen
female
 1. eine hinlängliche
 2. einer hinlängliche
 3. einer hinlänglicher
 4. eine hinlänglicher
neuter
 1. ein hinlängliches
 2. eines hinlängliches
 3. einem hinlänglichem
 4. ein hinlänglichen
liczba mnoga
 1. keine hinlängliche
 2. keiner hinlängliche
 3. keinen hinlänglichen
 4. keine hinlänglicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. hinlänglicher
 2. hinlänglichen
 3. hinlänglichen
 4. hinlänglichen
female
 1. hinlängliche
 2. hinlängliche
 3. hinlänglichen
 4. hinlänglichen
neuter
 1. hinlängliches
 2. hinlängliches
 3. hinlänglichen
 4. hinlänglichen
liczba mnoga
 1. hinlänglichen
 2. hinlänglichen
 3. hinlänglichen
 4. hinlänglichen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der hinlänglichste
 2. des hinlänglichsten
 3. dem hinlänglichsten
 4. den hinlänglichsten
female
 1. die hinlänglichste
 2. der hinlänglichste
 3. der hinlänglichsten
 4. die hinlänglichsten
neuter
 1. das hinlänglichste
 2. des hinlänglichste
 3. dem hinlänglichsten
 4. das hinlänglichsten
liczba mnoga
 1. die hinlänglichsten
 2. der hinlänglichsten
 3. den hinlänglichsten
 4. die hinlänglichsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein hinlänglichster
 2. eines hinlänglichsten
 3. einem hinlänglichstem
 4. einen hinlänglichsten
female
 1. eine hinlänglichste
 2. einer hinlänglichste
 3. einer hinlänglichster
 4. eine hinlänglichster
neuter
 1. ein hinlänglichstes
 2. eines hinlänglichstes
 3. einem hinlänglichstem
 4. ein hinlänglichsten
liczba mnoga
 1. keine hinlänglichste
 2. keiner hinlänglichste
 3. keinen hinlänglichsten
 4. keine hinlänglichster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. hinlänglichster
 2. hinlänglichsten
 3. hinlänglichsten
 4. hinlänglichsten
female
 1. hinlänglichste
 2. hinlänglichste
 3. hinlänglichsten
 4. hinlänglichsten
neuter
 1. hinlänglichstes
 2. hinlänglichstes
 3. hinlänglichsten
 4. hinlänglichsten
liczba mnoga
 1. hinlänglichsten
 2. hinlänglichsten
 3. hinlänglichsten
 4. hinlänglichsten