Ogólne informacje

  1. Feinheit

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Feinheit
  2. der Feinheit
  3. der Feinheit
  4. die Feinheit
liczba mnoga
  1. die Feinheiten
  2. der Feinheiten
  3. den Feinheiten
  4. die Feinheiten