Ogólne informacje

 1. gehen
 2. gehend
 3. gegangen
 4. sein

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. gehe
 2. gehst
 3. geht
 4. gehen
 5. geht
 6. gehen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ging
 2. gingst
 3. ging
 4. gingen
 5. gingt
 6. gingen
Czas przeszły
 1. bin gegangen
 2. bist gegangen
 3. ist gegangen
 4. sind gegangen
 5. seid gegangen
 6. sind gegangen
Czas zaprzeszły
 1. war gegangen
 2. warst gegangen
 3. war gegangen
 4. waren gegangen
 5. wart gegangen
 6. waren gegangen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde gehen
 2. wirst gehen
 3. wird gehen
 4. werden gehen
 5. werdet gehen
 6. werden gehen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gegangen sein
 2. wirst gegangen sein
 3. wird gegangen sein
 4. werden gegangen sein
 5. werdet gegangen sein
 6. werden gegangen sein

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. gehe
 2. gehest
 3. gehe
 4. gehen
 5. gehet
 6. gehen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ginge
 2. gingest
 3. ginge
 4. gingen
 5. ginget
 6. gingen
Czas przeszły
 1. sei gegangen
 2. seiest gegangen
 3. sei gegangen
 4. seien gegangen
 5. seiet gegangen
 6. seien gegangen
Czas zaprzeszły
 1. wäre gegangen
 2. wärest gegangen
 3. wäre gegangen
 4. wären gegangen
 5. wäret gegangen
 6. waren gegangen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - sein
 2. werdest - sein
 3. werde - sein
 4. werden - sein
 5. werdet - sein
 6. werden - sein

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde gehen
 2. würdest gehen
 3. würde gehen
 4. würden gehen
 5. würdet gehen
 6. würden gehen
Czas przeszły
 1. werde gegangen sein
 2. wirst gegangen sein
 3. wird gegangen sein
 4. werden gegangen sein
 5. werdet gegangen sein
 6. werden gegangen sein

Tryb rozkazujący

 1. gehe
 2. -
 3. geht
 4. -