Ogólne informacje

 1. gubić
 2. gubić
 3. ndk
 4. zgubić

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. gubię
 2. gubisz
 3. gubi
 4. gubi
 5. gubi
 6. gubimy
 7. gubicie
 8. gubią

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. gubiłem
 2. gubiłeś
 3. gubił
 4. gubiła
 5. gubiło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. gubiliśmy
 2. gubiliście
 3. gubili
Liczba mnoga żeńska
 1. gubiłyśmy
 2. gubiłyście
 3. gubiły

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę gubił
 2. będziesz gubił
 3. będzie gubił
 4. będzie gubiła
 5. będzie gubiło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy gubili
 2. będziecie gubili
 3. będą gubili
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy gubiły
 2. będziecie gubiły
 3. będą gubiły

Tryb rozkazujący

 1. gub
 2. gubi
 3. gubmy
 4. gubcie
 5. gubią

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. gubiłbym
 2. gubiłbyś
 3. gubiłby
 4. gubiłaby
 5. gubiłoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. gubilibyśmy
 2. gubilibyście
 3. gubiliby
Liczba mnoga żeńska
 1. gubiłybyśmy
 2. gubiłybyście
 3. gubiłyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. gubiono
Imiesłów
 1. gubiący
 2. gubiony
 3. gubiąc
 4. -
Rzeczownik odsłowny
 1. gubienie
Żeński przeszły
 1. gubiłam
 2. gubiłaś
Żeński przyszły
 1. gubiła
 2. gubiła
Żeński przypuszczający
 1. gubiłabym
 2. gubiłabyś