Ogólne informacje

 1. rękodzieło

Deklinacja

liczba pojedyncza
 1. rękodzieło
 2. rękodzieła
 3. rękodziełu
 4. rękodzieło
 5. rękodziełem
 6. rękodziełu
 7. rękodzieło
liczba mnoga
 1. rękodzieła
 2. rękodzieeł
 3. rękodziełom
 4. rękodzieła
 5. rękodziełami
 6. rękodziełach
 7. rękodzieła