Ogólne informacje

 1. instinktiv

Stopniowanie przymiotnika

 1. instinktiv
 2. instinktiver
 3. instinktivsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der instinktive
 2. des instinktiven
 3. dem instinktiven
 4. den instinktiven
female
 1. die instinktive
 2. der instinktive
 3. der instinktiven
 4. die instinktiven
neuter
 1. das instinktive
 2. des instinktive
 3. dem instinktiven
 4. das instinktiven
liczba mnoga
 1. die instinktiven
 2. der instinktiven
 3. den instinktiven
 4. die instinktiven

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein instinktiver
 2. eines instinktiven
 3. einem instinktivem
 4. einen instinktiven
female
 1. eine instinktive
 2. einer instinktive
 3. einer instinktiver
 4. eine instinktiver
neuter
 1. ein instinktives
 2. eines instinktives
 3. einem instinktivem
 4. ein instinktiven
liczba mnoga
 1. - instinktive
 2. - instinktive
 3. - instinktiven
 4. - instinktiver

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. instinktiver
 2. instinktiven
 3. instinktiven
 4. instinktiven
female
 1. instinktive
 2. instinktive
 3. instinktiven
 4. instinktiven
neuter
 1. instinktives
 2. instinktives
 3. instinktiven
 4. instinktiven
liczba mnoga
 1. instinktiven
 2. instinktiven
 3. instinktiven
 4. instinktiven

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der instinktive
 2. des instinktiven
 3. dem instinktiven
 4. den instinktiven
female
 1. die instinktive
 2. der instinktive
 3. der instinktiven
 4. die instinktiven
neuter
 1. das instinktive
 2. des instinktive
 3. dem instinktiven
 4. das instinktiven
liczba mnoga
 1. die instinktiven
 2. der instinktiven
 3. den instinktiven
 4. die instinktiven

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein instinktiver
 2. eines instinktiven
 3. einem instinktivem
 4. einen instinktiven
female
 1. eine instinktive
 2. einer instinktive
 3. einer instinktiver
 4. eine instinktiver
neuter
 1. ein instinktives
 2. eines instinktives
 3. einem instinktivem
 4. ein instinktiven
liczba mnoga
 1. keine instinktive
 2. keiner instinktive
 3. keinen instinktiven
 4. keine instinktiver

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. instinktiver
 2. instinktiven
 3. instinktiven
 4. instinktiven
female
 1. instinktive
 2. instinktive
 3. instinktiven
 4. instinktiven
neuter
 1. instinktives
 2. instinktives
 3. instinktiven
 4. instinktiven
liczba mnoga
 1. instinktiven
 2. instinktiven
 3. instinktiven
 4. instinktiven

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der instinktivste
 2. des instinktivsten
 3. dem instinktivsten
 4. den instinktivsten
female
 1. die instinktivste
 2. der instinktivste
 3. der instinktivsten
 4. die instinktivsten
neuter
 1. das instinktivste
 2. des instinktivste
 3. dem instinktivsten
 4. das instinktivsten
liczba mnoga
 1. die instinktivsten
 2. der instinktivsten
 3. den instinktivsten
 4. die instinktivsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein instinktivster
 2. eines instinktivsten
 3. einem instinktivstem
 4. einen instinktivsten
female
 1. eine instinktivste
 2. einer instinktivste
 3. einer instinktivster
 4. eine instinktivster
neuter
 1. ein instinktivstes
 2. eines instinktivstes
 3. einem instinktivstem
 4. ein instinktivsten
liczba mnoga
 1. keine instinktivste
 2. keiner instinktivste
 3. keinen instinktivsten
 4. keine instinktivster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. instinktivster
 2. instinktivsten
 3. instinktivsten
 4. instinktivsten
female
 1. instinktivste
 2. instinktivste
 3. instinktivsten
 4. instinktivsten
neuter
 1. instinktivstes
 2. instinktivstes
 3. instinktivsten
 4. instinktivsten
liczba mnoga
 1. instinktivsten
 2. instinktivsten
 3. instinktivsten
 4. instinktivsten