Ogólne informacje

 1. essen
 2. essend
 3. gegessen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. esse
 2. ißt
 3. ißt
 4. essen
 5. eßt
 6. essen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. aßest
 2. aßen
 3. aßt
 4. aßen
Czas przeszły
 1. habe gegessen
 2. hast gegessen
 3. hat gegessen
 4. haben gegessen
 5. habt gegessen
 6. haben gegessen
Czas zaprzeszły
 1. hatte gegessen
 2. hattest gegessen
 3. hatte gegessen
 4. hatten gegessen
 5. hattet gegessen
 6. hatten gegessen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde essen
 2. wirst essen
 3. wird essen
 4. werden essen
 5. werdet essen
 6. werden essen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gegessen haben
 2. wirst gegessen haben
 3. wird gegessen haben
 4. werden gegessen haben
 5. werdet gegessen haben
 6. werden gegessen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. esse
 2. essest
 3. esse
 4. essen
 5. esset
 6. essen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. äße
 2. äßest
 3. äße
 4. äßen
 5. äßet
 6. äßen
Czas przeszły
 1. habe gegessen
 2. habest gegessen
 3. habe gegessen
 4. haben gegessen
 5. habet gegessen
 6. haben gegessen
Czas zaprzeszły
 1. hätte gegessen
 2. hättest gegessen
 3. hätte gegessen
 4. hätten gegessen
 5. hättet gegessen
 6. hatten gegessen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde essen
 2. würdest essen
 3. würde essen
 4. würden essen
 5. würdet essen
 6. würden essen
Czas przeszły
 1. werde gegessen haben
 2. wirst gegessen haben
 3. wird gegessen haben
 4. werden gegessen haben
 5. werdet gegessen haben
 6. werden gegessen haben

Tryb rozkazujący

 1. -
 2. eßt
 3. -