Ogólne informacje

 1. speisen
 2. speisend
 3. gespeist
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. speise
 2. speist
 3. speist
 4. speisen
 5. speist
 6. speisen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. speiste
 2. speistest
 3. speiste
 4. speisten
 5. speistet
 6. speisten
Czas przeszły
 1. habe gespeist
 2. hast gespeist
 3. hat gespeist
 4. haben gespeist
 5. habt gespeist
 6. haben gespeist
Czas zaprzeszły
 1. hatte gespeist
 2. hattest gespeist
 3. hatte gespeist
 4. hatten gespeist
 5. hattet gespeist
 6. hatten gespeist
Czas przyszły Futur 1
 1. werde speisen
 2. wirst speisen
 3. wird speisen
 4. werden speisen
 5. werdet speisen
 6. werden speisen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gespeist haben
 2. wirst gespeist haben
 3. wird gespeist haben
 4. werden gespeist haben
 5. werdet gespeist haben
 6. werden gespeist haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. speise
 2. speisest
 3. speise
 4. speisen
 5. speiset
 6. speisen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. speiste
 2. speistest
 3. speiste
 4. speisten
 5. speistet
 6. speisten
Czas przeszły
 1. habe gespeist
 2. habest gespeist
 3. habe gespeist
 4. haben gespeist
 5. habet gespeist
 6. haben gespeist
Czas zaprzeszły
 1. hätte gespeist
 2. hättest gespeist
 3. hätte gespeist
 4. hätten gespeist
 5. hättet gespeist
 6. hatten gespeist
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde speisen
 2. würdest speisen
 3. würde speisen
 4. würden speisen
 5. würdet speisen
 6. würden speisen
Czas przeszły
 1. werde gespeist haben
 2. wirst gespeist haben
 3. wird gespeist haben
 4. werden gespeist haben
 5. werdet gespeist haben
 6. werden gespeist haben

Tryb rozkazujący

 1. speise
 2. -
 3. speist
 4. -