Ogólne informacje

 1. komplex

Stopniowanie przymiotnika

 1. komplex
 2. komplexer
 3. komplexesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der komplexe
 2. des komplexen
 3. dem komplexen
 4. den komplexen
female
 1. die komplexe
 2. der komplexe
 3. der komplexen
 4. die komplexen
neuter
 1. das komplexe
 2. des komplexe
 3. dem komplexen
 4. das komplexen
liczba mnoga
 1. die komplexen
 2. der komplexen
 3. den komplexen
 4. die komplexen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein komplexer
 2. eines komplexen
 3. einem komplexem
 4. einen komplexen
female
 1. eine komplexe
 2. einer komplexe
 3. einer komplexer
 4. eine komplexer
neuter
 1. ein komplexes
 2. eines komplexes
 3. einem komplexem
 4. ein komplexen
liczba mnoga
 1. - komplexe
 2. - komplexe
 3. - komplexen
 4. - komplexer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. komplexer
 2. komplexen
 3. komplexen
 4. komplexen
female
 1. komplexe
 2. komplexe
 3. komplexen
 4. komplexen
neuter
 1. komplexes
 2. komplexes
 3. komplexen
 4. komplexen
liczba mnoga
 1. komplexen
 2. komplexen
 3. komplexen
 4. komplexen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der komplexe
 2. des komplexen
 3. dem komplexen
 4. den komplexen
female
 1. die komplexe
 2. der komplexe
 3. der komplexen
 4. die komplexen
neuter
 1. das komplexe
 2. des komplexe
 3. dem komplexen
 4. das komplexen
liczba mnoga
 1. die komplexen
 2. der komplexen
 3. den komplexen
 4. die komplexen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein komplexer
 2. eines komplexen
 3. einem komplexem
 4. einen komplexen
female
 1. eine komplexe
 2. einer komplexe
 3. einer komplexer
 4. eine komplexer
neuter
 1. ein komplexes
 2. eines komplexes
 3. einem komplexem
 4. ein komplexen
liczba mnoga
 1. keine komplexe
 2. keiner komplexe
 3. keinen komplexen
 4. keine komplexer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. komplexer
 2. komplexen
 3. komplexen
 4. komplexen
female
 1. komplexe
 2. komplexe
 3. komplexen
 4. komplexen
neuter
 1. komplexes
 2. komplexes
 3. komplexen
 4. komplexen
liczba mnoga
 1. komplexen
 2. komplexen
 3. komplexen
 4. komplexen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der komplexeste
 2. des komplexesten
 3. dem komplexesten
 4. den komplexesten
female
 1. die komplexeste
 2. der komplexeste
 3. der komplexesten
 4. die komplexesten
neuter
 1. das komplexeste
 2. des komplexeste
 3. dem komplexesten
 4. das komplexesten
liczba mnoga
 1. die komplexesten
 2. der komplexesten
 3. den komplexesten
 4. die komplexesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein komplexester
 2. eines komplexesten
 3. einem komplexestem
 4. einen komplexesten
female
 1. eine komplexeste
 2. einer komplexeste
 3. einer komplexester
 4. eine komplexester
neuter
 1. ein komplexestes
 2. eines komplexestes
 3. einem komplexestem
 4. ein komplexesten
liczba mnoga
 1. keine komplexeste
 2. keiner komplexeste
 3. keinen komplexesten
 4. keine komplexester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. komplexester
 2. komplexesten
 3. komplexesten
 4. komplexesten
female
 1. komplexeste
 2. komplexeste
 3. komplexesten
 4. komplexesten
neuter
 1. komplexestes
 2. komplexestes
 3. komplexesten
 4. komplexesten
liczba mnoga
 1. komplexesten
 2. komplexesten
 3. komplexesten
 4. komplexesten