Ogólne informacje

 1. kaufmännisch

Stopniowanie przymiotnika

 1. kaufmännisch
 2. kaufmännischer
 3. kaufmännischsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der kaufmännische
 2. des kaufmännischen
 3. dem kaufmännischen
 4. den kaufmännischen
female
 1. die kaufmännische
 2. der kaufmännische
 3. der kaufmännischen
 4. die kaufmännischen
neuter
 1. das kaufmännische
 2. des kaufmännische
 3. dem kaufmännischen
 4. das kaufmännischen
liczba mnoga
 1. die kaufmännischen
 2. der kaufmännischen
 3. den kaufmännischen
 4. die kaufmännischen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein kaufmännischer
 2. eines kaufmännischen
 3. einem kaufmännischem
 4. einen kaufmännischen
female
 1. eine kaufmännische
 2. einer kaufmännische
 3. einer kaufmännischer
 4. eine kaufmännischer
neuter
 1. ein kaufmännisches
 2. eines kaufmännisches
 3. einem kaufmännischem
 4. ein kaufmännischen
liczba mnoga
 1. - kaufmännische
 2. - kaufmännische
 3. - kaufmännischen
 4. - kaufmännischer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. kaufmännischer
 2. kaufmännischen
 3. kaufmännischen
 4. kaufmännischen
female
 1. kaufmännische
 2. kaufmännische
 3. kaufmännischen
 4. kaufmännischen
neuter
 1. kaufmännisches
 2. kaufmännisches
 3. kaufmännischen
 4. kaufmännischen
liczba mnoga
 1. kaufmännischen
 2. kaufmännischen
 3. kaufmännischen
 4. kaufmännischen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der kaufmännische
 2. des kaufmännischen
 3. dem kaufmännischen
 4. den kaufmännischen
female
 1. die kaufmännische
 2. der kaufmännische
 3. der kaufmännischen
 4. die kaufmännischen
neuter
 1. das kaufmännische
 2. des kaufmännische
 3. dem kaufmännischen
 4. das kaufmännischen
liczba mnoga
 1. die kaufmännischen
 2. der kaufmännischen
 3. den kaufmännischen
 4. die kaufmännischen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein kaufmännischer
 2. eines kaufmännischen
 3. einem kaufmännischem
 4. einen kaufmännischen
female
 1. eine kaufmännische
 2. einer kaufmännische
 3. einer kaufmännischer
 4. eine kaufmännischer
neuter
 1. ein kaufmännisches
 2. eines kaufmännisches
 3. einem kaufmännischem
 4. ein kaufmännischen
liczba mnoga
 1. keine kaufmännische
 2. keiner kaufmännische
 3. keinen kaufmännischen
 4. keine kaufmännischer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. kaufmännischer
 2. kaufmännischen
 3. kaufmännischen
 4. kaufmännischen
female
 1. kaufmännische
 2. kaufmännische
 3. kaufmännischen
 4. kaufmännischen
neuter
 1. kaufmännisches
 2. kaufmännisches
 3. kaufmännischen
 4. kaufmännischen
liczba mnoga
 1. kaufmännischen
 2. kaufmännischen
 3. kaufmännischen
 4. kaufmännischen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der kaufmännischste
 2. des kaufmännischsten
 3. dem kaufmännischsten
 4. den kaufmännischsten
female
 1. die kaufmännischste
 2. der kaufmännischste
 3. der kaufmännischsten
 4. die kaufmännischsten
neuter
 1. das kaufmännischste
 2. des kaufmännischste
 3. dem kaufmännischsten
 4. das kaufmännischsten
liczba mnoga
 1. die kaufmännischsten
 2. der kaufmännischsten
 3. den kaufmännischsten
 4. die kaufmännischsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein kaufmännischster
 2. eines kaufmännischsten
 3. einem kaufmännischstem
 4. einen kaufmännischsten
female
 1. eine kaufmännischste
 2. einer kaufmännischste
 3. einer kaufmännischster
 4. eine kaufmännischster
neuter
 1. ein kaufmännischstes
 2. eines kaufmännischstes
 3. einem kaufmännischstem
 4. ein kaufmännischsten
liczba mnoga
 1. keine kaufmännischste
 2. keiner kaufmännischste
 3. keinen kaufmännischsten
 4. keine kaufmännischster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. kaufmännischster
 2. kaufmännischsten
 3. kaufmännischsten
 4. kaufmännischsten
female
 1. kaufmännischste
 2. kaufmännischste
 3. kaufmännischsten
 4. kaufmännischsten
neuter
 1. kaufmännischstes
 2. kaufmännischstes
 3. kaufmännischsten
 4. kaufmännischsten
liczba mnoga
 1. kaufmännischsten
 2. kaufmännischsten
 3. kaufmännischsten
 4. kaufmännischsten