Ogólne informacje

 1. derb

Stopniowanie przymiotnika

 1. derb
 2. derber
 3. derbsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der derbe
 2. des derben
 3. dem derben
 4. den derben
female
 1. die derbe
 2. der derbe
 3. der derben
 4. die derben
neuter
 1. das derbe
 2. des derbe
 3. dem derben
 4. das derben
liczba mnoga
 1. die derben
 2. der derben
 3. den derben
 4. die derben

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein derber
 2. eines derben
 3. einem derbem
 4. einen derben
female
 1. eine derbe
 2. einer derbe
 3. einer derber
 4. eine derber
neuter
 1. ein derbes
 2. eines derbes
 3. einem derbem
 4. ein derben
liczba mnoga
 1. - derbe
 2. - derbe
 3. - derben
 4. - derber

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. derber
 2. derben
 3. derben
 4. derben
female
 1. derbe
 2. derbe
 3. derben
 4. derben
neuter
 1. derbes
 2. derbes
 3. derben
 4. derben
liczba mnoga
 1. derben
 2. derben
 3. derben
 4. derben

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der derbe
 2. des derben
 3. dem derben
 4. den derben
female
 1. die derbe
 2. der derbe
 3. der derben
 4. die derben
neuter
 1. das derbe
 2. des derbe
 3. dem derben
 4. das derben
liczba mnoga
 1. die derben
 2. der derben
 3. den derben
 4. die derben

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein derber
 2. eines derben
 3. einem derbem
 4. einen derben
female
 1. eine derbe
 2. einer derbe
 3. einer derber
 4. eine derber
neuter
 1. ein derbes
 2. eines derbes
 3. einem derbem
 4. ein derben
liczba mnoga
 1. keine derbe
 2. keiner derbe
 3. keinen derben
 4. keine derber

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. derber
 2. derben
 3. derben
 4. derben
female
 1. derbe
 2. derbe
 3. derben
 4. derben
neuter
 1. derbes
 2. derbes
 3. derben
 4. derben
liczba mnoga
 1. derben
 2. derben
 3. derben
 4. derben

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der derbste
 2. des derbsten
 3. dem derbsten
 4. den derbsten
female
 1. die derbste
 2. der derbste
 3. der derbsten
 4. die derbsten
neuter
 1. das derbste
 2. des derbste
 3. dem derbsten
 4. das derbsten
liczba mnoga
 1. die derbsten
 2. der derbsten
 3. den derbsten
 4. die derbsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein derbster
 2. eines derbsten
 3. einem derbstem
 4. einen derbsten
female
 1. eine derbste
 2. einer derbste
 3. einer derbster
 4. eine derbster
neuter
 1. ein derbstes
 2. eines derbstes
 3. einem derbstem
 4. ein derbsten
liczba mnoga
 1. keine derbste
 2. keiner derbste
 3. keinen derbsten
 4. keine derbster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. derbster
 2. derbsten
 3. derbsten
 4. derbsten
female
 1. derbste
 2. derbste
 3. derbsten
 4. derbsten
neuter
 1. derbstes
 2. derbstes
 3. derbsten
 4. derbsten
liczba mnoga
 1. derbsten
 2. derbsten
 3. derbsten
 4. derbsten