Ogólne informacje

 1. kraftvoll

Stopniowanie przymiotnika

 1. kraftvoll
 2. kraftvoller
 3. kraftvollsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der kraftvolle
 2. des kraftvollen
 3. dem kraftvollen
 4. den kraftvollen
female
 1. die kraftvolle
 2. der kraftvolle
 3. der kraftvollen
 4. die kraftvollen
neuter
 1. das kraftvolle
 2. des kraftvolle
 3. dem kraftvollen
 4. das kraftvollen
liczba mnoga
 1. die kraftvollen
 2. der kraftvollen
 3. den kraftvollen
 4. die kraftvollen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein kraftvoller
 2. eines kraftvollen
 3. einem kraftvollem
 4. einen kraftvollen
female
 1. eine kraftvolle
 2. einer kraftvolle
 3. einer kraftvoller
 4. eine kraftvoller
neuter
 1. ein kraftvolles
 2. eines kraftvolles
 3. einem kraftvollem
 4. ein kraftvollen
liczba mnoga
 1. - kraftvolle
 2. - kraftvolle
 3. - kraftvollen
 4. - kraftvoller

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. kraftvoller
 2. kraftvollen
 3. kraftvollen
 4. kraftvollen
female
 1. kraftvolle
 2. kraftvolle
 3. kraftvollen
 4. kraftvollen
neuter
 1. kraftvolles
 2. kraftvolles
 3. kraftvollen
 4. kraftvollen
liczba mnoga
 1. kraftvollen
 2. kraftvollen
 3. kraftvollen
 4. kraftvollen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der kraftvolle
 2. des kraftvollen
 3. dem kraftvollen
 4. den kraftvollen
female
 1. die kraftvolle
 2. der kraftvolle
 3. der kraftvollen
 4. die kraftvollen
neuter
 1. das kraftvolle
 2. des kraftvolle
 3. dem kraftvollen
 4. das kraftvollen
liczba mnoga
 1. die kraftvollen
 2. der kraftvollen
 3. den kraftvollen
 4. die kraftvollen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein kraftvoller
 2. eines kraftvollen
 3. einem kraftvollem
 4. einen kraftvollen
female
 1. eine kraftvolle
 2. einer kraftvolle
 3. einer kraftvoller
 4. eine kraftvoller
neuter
 1. ein kraftvolles
 2. eines kraftvolles
 3. einem kraftvollem
 4. ein kraftvollen
liczba mnoga
 1. keine kraftvolle
 2. keiner kraftvolle
 3. keinen kraftvollen
 4. keine kraftvoller

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. kraftvoller
 2. kraftvollen
 3. kraftvollen
 4. kraftvollen
female
 1. kraftvolle
 2. kraftvolle
 3. kraftvollen
 4. kraftvollen
neuter
 1. kraftvolles
 2. kraftvolles
 3. kraftvollen
 4. kraftvollen
liczba mnoga
 1. kraftvollen
 2. kraftvollen
 3. kraftvollen
 4. kraftvollen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der kraftvollste
 2. des kraftvollsten
 3. dem kraftvollsten
 4. den kraftvollsten
female
 1. die kraftvollste
 2. der kraftvollste
 3. der kraftvollsten
 4. die kraftvollsten
neuter
 1. das kraftvollste
 2. des kraftvollste
 3. dem kraftvollsten
 4. das kraftvollsten
liczba mnoga
 1. die kraftvollsten
 2. der kraftvollsten
 3. den kraftvollsten
 4. die kraftvollsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein kraftvollster
 2. eines kraftvollsten
 3. einem kraftvollstem
 4. einen kraftvollsten
female
 1. eine kraftvollste
 2. einer kraftvollste
 3. einer kraftvollster
 4. eine kraftvollster
neuter
 1. ein kraftvollstes
 2. eines kraftvollstes
 3. einem kraftvollstem
 4. ein kraftvollsten
liczba mnoga
 1. keine kraftvollste
 2. keiner kraftvollste
 3. keinen kraftvollsten
 4. keine kraftvollster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. kraftvollster
 2. kraftvollsten
 3. kraftvollsten
 4. kraftvollsten
female
 1. kraftvollste
 2. kraftvollste
 3. kraftvollsten
 4. kraftvollsten
neuter
 1. kraftvollstes
 2. kraftvollstes
 3. kraftvollsten
 4. kraftvollsten
liczba mnoga
 1. kraftvollsten
 2. kraftvollsten
 3. kraftvollsten
 4. kraftvollsten