Ogólne informacje

 1. standhaft

Stopniowanie przymiotnika

 1. standhaft
 2. standhafter
 3. standhaftesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der standhafte
 2. des standhaften
 3. dem standhaften
 4. den standhaften
female
 1. die standhafte
 2. der standhafte
 3. der standhaften
 4. die standhaften
neuter
 1. das standhafte
 2. des standhafte
 3. dem standhaften
 4. das standhaften
liczba mnoga
 1. die standhaften
 2. der standhaften
 3. den standhaften
 4. die standhaften

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein standhafter
 2. eines standhaften
 3. einem standhaftem
 4. einen standhaften
female
 1. eine standhafte
 2. einer standhafte
 3. einer standhafter
 4. eine standhafter
neuter
 1. ein standhaftes
 2. eines standhaftes
 3. einem standhaftem
 4. ein standhaften
liczba mnoga
 1. - standhafte
 2. - standhafte
 3. - standhaften
 4. - standhafter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. standhafter
 2. standhaften
 3. standhaften
 4. standhaften
female
 1. standhafte
 2. standhafte
 3. standhaften
 4. standhaften
neuter
 1. standhaftes
 2. standhaftes
 3. standhaften
 4. standhaften
liczba mnoga
 1. standhaften
 2. standhaften
 3. standhaften
 4. standhaften

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der standhafte
 2. des standhaften
 3. dem standhaften
 4. den standhaften
female
 1. die standhafte
 2. der standhafte
 3. der standhaften
 4. die standhaften
neuter
 1. das standhafte
 2. des standhafte
 3. dem standhaften
 4. das standhaften
liczba mnoga
 1. die standhaften
 2. der standhaften
 3. den standhaften
 4. die standhaften

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein standhafter
 2. eines standhaften
 3. einem standhaftem
 4. einen standhaften
female
 1. eine standhafte
 2. einer standhafte
 3. einer standhafter
 4. eine standhafter
neuter
 1. ein standhaftes
 2. eines standhaftes
 3. einem standhaftem
 4. ein standhaften
liczba mnoga
 1. keine standhafte
 2. keiner standhafte
 3. keinen standhaften
 4. keine standhafter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. standhafter
 2. standhaften
 3. standhaften
 4. standhaften
female
 1. standhafte
 2. standhafte
 3. standhaften
 4. standhaften
neuter
 1. standhaftes
 2. standhaftes
 3. standhaften
 4. standhaften
liczba mnoga
 1. standhaften
 2. standhaften
 3. standhaften
 4. standhaften

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der standhafteste
 2. des standhaftesten
 3. dem standhaftesten
 4. den standhaftesten
female
 1. die standhafteste
 2. der standhafteste
 3. der standhaftesten
 4. die standhaftesten
neuter
 1. das standhafteste
 2. des standhafteste
 3. dem standhaftesten
 4. das standhaftesten
liczba mnoga
 1. die standhaftesten
 2. der standhaftesten
 3. den standhaftesten
 4. die standhaftesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein standhaftester
 2. eines standhaftesten
 3. einem standhaftestem
 4. einen standhaftesten
female
 1. eine standhafteste
 2. einer standhafteste
 3. einer standhaftester
 4. eine standhaftester
neuter
 1. ein standhaftestes
 2. eines standhaftestes
 3. einem standhaftestem
 4. ein standhaftesten
liczba mnoga
 1. keine standhafteste
 2. keiner standhafteste
 3. keinen standhaftesten
 4. keine standhaftester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. standhaftester
 2. standhaftesten
 3. standhaftesten
 4. standhaftesten
female
 1. standhafteste
 2. standhafteste
 3. standhaftesten
 4. standhaftesten
neuter
 1. standhaftestes
 2. standhaftestes
 3. standhaftesten
 4. standhaftesten
liczba mnoga
 1. standhaftesten
 2. standhaftesten
 3. standhaftesten
 4. standhaftesten