Ogólne informacje

 1. strapaziös

Stopniowanie przymiotnika

 1. strapaziös
 2. strapaziöser
 3. strapaziösesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der strapaziöse
 2. des strapaziösen
 3. dem strapaziösen
 4. den strapaziösen
female
 1. die strapaziöse
 2. der strapaziöse
 3. der strapaziösen
 4. die strapaziösen
neuter
 1. das strapaziöse
 2. des strapaziöse
 3. dem strapaziösen
 4. das strapaziösen
liczba mnoga
 1. die strapaziösen
 2. der strapaziösen
 3. den strapaziösen
 4. die strapaziösen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein strapaziöser
 2. eines strapaziösen
 3. einem strapaziösem
 4. einen strapaziösen
female
 1. eine strapaziöse
 2. einer strapaziöse
 3. einer strapaziöser
 4. eine strapaziöser
neuter
 1. ein strapaziöses
 2. eines strapaziöses
 3. einem strapaziösem
 4. ein strapaziösen
liczba mnoga
 1. - strapaziöse
 2. - strapaziöse
 3. - strapaziösen
 4. - strapaziöser

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. strapaziöser
 2. strapaziösen
 3. strapaziösen
 4. strapaziösen
female
 1. strapaziöse
 2. strapaziöse
 3. strapaziösen
 4. strapaziösen
neuter
 1. strapaziöses
 2. strapaziöses
 3. strapaziösen
 4. strapaziösen
liczba mnoga
 1. strapaziösen
 2. strapaziösen
 3. strapaziösen
 4. strapaziösen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der strapaziöse
 2. des strapaziösen
 3. dem strapaziösen
 4. den strapaziösen
female
 1. die strapaziöse
 2. der strapaziöse
 3. der strapaziösen
 4. die strapaziösen
neuter
 1. das strapaziöse
 2. des strapaziöse
 3. dem strapaziösen
 4. das strapaziösen
liczba mnoga
 1. die strapaziösen
 2. der strapaziösen
 3. den strapaziösen
 4. die strapaziösen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein strapaziöser
 2. eines strapaziösen
 3. einem strapaziösem
 4. einen strapaziösen
female
 1. eine strapaziöse
 2. einer strapaziöse
 3. einer strapaziöser
 4. eine strapaziöser
neuter
 1. ein strapaziöses
 2. eines strapaziöses
 3. einem strapaziösem
 4. ein strapaziösen
liczba mnoga
 1. keine strapaziöse
 2. keiner strapaziöse
 3. keinen strapaziösen
 4. keine strapaziöser

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. strapaziöser
 2. strapaziösen
 3. strapaziösen
 4. strapaziösen
female
 1. strapaziöse
 2. strapaziöse
 3. strapaziösen
 4. strapaziösen
neuter
 1. strapaziöses
 2. strapaziöses
 3. strapaziösen
 4. strapaziösen
liczba mnoga
 1. strapaziösen
 2. strapaziösen
 3. strapaziösen
 4. strapaziösen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der strapaziöseste
 2. des strapaziösesten
 3. dem strapaziösesten
 4. den strapaziösesten
female
 1. die strapaziöseste
 2. der strapaziöseste
 3. der strapaziösesten
 4. die strapaziösesten
neuter
 1. das strapaziöseste
 2. des strapaziöseste
 3. dem strapaziösesten
 4. das strapaziösesten
liczba mnoga
 1. die strapaziösesten
 2. der strapaziösesten
 3. den strapaziösesten
 4. die strapaziösesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein strapaziösester
 2. eines strapaziösesten
 3. einem strapaziösestem
 4. einen strapaziösesten
female
 1. eine strapaziöseste
 2. einer strapaziöseste
 3. einer strapaziösester
 4. eine strapaziösester
neuter
 1. ein strapaziösestes
 2. eines strapaziösestes
 3. einem strapaziösestem
 4. ein strapaziösesten
liczba mnoga
 1. keine strapaziöseste
 2. keiner strapaziöseste
 3. keinen strapaziösesten
 4. keine strapaziösester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. strapaziösester
 2. strapaziösesten
 3. strapaziösesten
 4. strapaziösesten
female
 1. strapaziöseste
 2. strapaziöseste
 3. strapaziösesten
 4. strapaziösesten
neuter
 1. strapaziösestes
 2. strapaziösestes
 3. strapaziösesten
 4. strapaziösesten
liczba mnoga
 1. strapaziösesten
 2. strapaziösesten
 3. strapaziösesten
 4. strapaziösesten