Ogólne informacje

  1. Ehegatt

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Ehegatt
  2. des Ehegatten
  3. dem Ehegatten
  4. den Ehegatten
liczba mnoga
  1. die Ehegatten
  2. der Ehegatten
  3. den Ehegatten
  4. die Ehegatten